Hoppa till innehållet

Kontorstjänster för sysselsättningsstöd

Gökgränd 3 a A, 2 vån., 00500 Helsingfors
Karta och trafikförbindelser
Öppet måndag–fredag kl. 8.15–16

PB 8640,00099 Helsingfors stad
Byråchef tfn 09 3103 2513

Kontorstjänsterna för sysselsättningsstöd betjänar i alla frågor om sysselsättningsstöd genom att sköta kundservicen, personaladministrationen, ekonomiförvaltningen och den allmänna administrationen. Kontorstjänsterna ordnar arbetsverksamhet på kontor inom ramen för rehabiliterande arbetsverksamhet och arbetsverksamhet för handikappade, arbetsprövning och sysselsättning genom lönesubvention och stöder, handleder och ger råd för både interna och externa klienter.21.01.2021 16:05