Hoppa till innehållet

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

Använd ansiktsmask vid besök till social- och hälsovårdstjänster

Vi rekommenderar att över 12-åringar använder ansiktsmask i alla social- och hälsovårdslokaler.

Läs mer här: Helsingfors - aktuellt om coronaviruset


Arbetsverksamhet under coronatiden

 • Rehabiliterande arbetsverksamhet och arbetsverksamhet för personer med funktionsnedsättning erbjuds fortfarande till samtliga nuvarande klienter i Baggböle arbetscentral, öppna arbetsverksamheten och Uusix-verkstäder. En del av tjänsterna erbjuds som distanstjänster.

 • Nya klienter tas inte till närtjänsten för rehabiliterande arbetsverksamhet och arbetsverksamhet för personer med funktionsnedsättning. Det är möjligt att delta i distanstjänsten och redan överenskomna start inleds. Vi ringer samtliga klienter som söker sig till tjänsten och bedömer deras situation

 • I arbetsverksamhetsställen ordnas inte grupparbetsträning, evenemang, utfärder eller studiebesök på plats.

 • Avhämtningspunkten för produkter i Baggböle arbetscentral och Uusix-verkstädernas butiker och servicepunkter (återvinning av byggdelar samt återvinning av cyklar och datorer) stängs. Uusix popup-butik i Hagnäs saluhall är öppen fram till 23.12.


  Ändringarna gäller fram till 31.1.2021.


 • Silvervägen 6, 00440 Helsingfors
  PB 8680, 00099 Helsingfors stad
  Fax 09 3104 1471

  Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte  strävar efter att öka klienternas livskompetens och skapa förutsättningar för sysselsättning.

  Med arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte kan det lyckas!

  Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte är en typ av socialservice som tillhandahålls av kommunen för arbetslösa arbetssökande. Den grundar sig på lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. Det är inte fråga om en anställning. Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte ordnas bland annat på Helsingfors verksamhetsställen för arbetsverksamhet, av föreningar och stiftelser samt på stadens och statens verksamhetsställen.

  I arbetsverksamheten kan du få möjlighet att prova på exempelvis:

  • Assisterande uppgifter inom omsorg, lokalvård och städning, köks- och kaféarbete
  • Hantverksuppgifter i verkstäder, bl.a. sömnad, tryckning, keramik, smycken, möbelbeklädnad, snickeri, målning, metall och cykelreparation
  • Uppgifter i IT- och PC-verkstäder, kommunikation och försäljning, transporter, lager-, packnings- och postningsuppgifter samt assisterande uppgifter inom kontorssektorn
  • Uppgifter inom natur- och miljösektorn samt byggnads- och fastighetsskötsel

  Hur kan man söka till arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte?

  Du måste vara en arbetslös arbetssökande bosatt i Helsingfors. Kontrollera därför med TE-byrån att din status som arbetssökande är i kraft. Kontakta sedan en sakkunnig på TE-byrån eller din egen socialhandledare eller socialarbetare. Du kan också hänvisas till arbetsverksamheten via samtjänsten TYP i Helsingfors.

  Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte grundar sig på en plan som utarbetats genom samarbete mellan klienten, socialarbetaren eller socialhandledaren och en sakkunnig på TE-byrån. Klienten är förpliktigad att delta i den avtalade arbetsverksamheten. 

  Arbetsverksamhetens längd

  Den första perioden av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte är alltid tre månader. Arbetsverksamheten kan fortsätta i perioder av olika längd i högst två år. Arbetsverksamheten kan vara 1–4 dagar i veckan, 4–6 timmar per dag.

  Effekterna av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte på utkomsten

  När du deltar i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte är du berättigad till arbetslöshetsförmåner eller utkomststöd. Därtill får du 9 euro i utgiftsersättning för varje arbetsverksamhetsdag samt reseersättning.

  Be din socialarbetare om mer information!

  Läs mer om tjänsten
  21.01.2021 16:05