Hoppa till innehållet

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

Silvervägen 6, 00440 Helsingfors
PB 8680, 00099 Helsingfors stad
Fax 09 3104 1471

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte  strävar efter att öka klienternas livskompetens och skapa förutsättningar för sysselsättning.

Med arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte kan det lyckas!

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte är en typ av socialservice som tillhandahålls av kommunen för arbetslösa arbetssökande. Den grundar sig på lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. Det är inte fråga om en anställning. Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte ordnas bland annat på Helsingfors verksamhetsställen för arbetsverksamhet, av föreningar och stiftelser samt på stadens och statens verksamhetsställen.

I arbetsverksamheten kan du få möjlighet att prova på exempelvis:

  • Assisterande uppgifter inom omsorg, lokalvård och städning, köks- och kaféarbete
  • Hantverksuppgifter i verkstäder, bl.a. sömnad, tryckning, keramik, smycken, möbelbeklädnad, snickeri, målning, metall och cykelreparation
  • Uppgifter i IT- och PC-verkstäder, kommunikation och försäljning, transporter, lager-, packnings- och postningsuppgifter samt assisterande uppgifter inom kontorssektorn
  • Uppgifter inom natur- och miljösektorn samt byggnads- och fastighetsskötsel

Hur kan man söka till arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte?

Du måste vara en arbetslös arbetssökande bosatt i Helsingfors. Kontrollera därför med TE-byrån att din status som arbetssökande är i kraft. Kontakta sedan en sakkunnig på TE-byrån eller din egen socialhandledare eller socialarbetare. Du kan också hänvisas till arbetsverksamheten via samtjänsten TYP i Helsingfors.

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte grundar sig på en plan som utarbetats genom samarbete mellan klienten, socialarbetaren eller socialhandledaren och en sakkunnig på TE-byrån. Klienten är förpliktigad att delta i den avtalade arbetsverksamheten. 

Arbetsverksamhetens längd

Den första perioden av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte är alltid tre månader. Arbetsverksamheten kan fortsätta i perioder av olika längd i högst två år. Arbetsverksamheten kan vara 1–4 dagar i veckan, 4–6 timmar per dag.

Effekterna av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte på utkomsten

När du deltar i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte är du berättigad till arbetslöshetsförmåner eller utkomststöd. Därtill får du 9 euro i utgiftsersättning för varje arbetsverksamhetsdag samt reseersättning.

Be din socialarbetare om mer information!

Läs mer om tjänsten
06.12.2019 09:28