Hoppa till innehållet

Anpassat jobb inom arbetsverksamhetenDeltar du i arbetsverksamhet och vill du pröva på lönearbete?

Du kan prova på olika arbetsuppgifter och den arbetsmängd som passar dig i det lönearbete som arbetsverksamheten förmedlar. Du fortsätter att delta i arbetsverksamheten men gör ibland lönearbete och får extra inkomster från det.

I början gör du lönearbete några timmar i veckan. Du får 10 euro per timme i lön. Vi reder ut dina inkomster tillsammans för att garantera att lönearbetet inte orsakar ekonomiska olägenheter med tanke på dina förmåner.

Du kan arbeta med bland annat följande uppgifter:

 • rengöringstjänster såsom städning eller sköta disk
 • utomhusarbeten såsom sandning, snöskottning eller räfsning
 • förpackning i påsar eller andra förpackningsarbeten
 • beställningssömnad

Hur börjar jag lönearbetet?

 1. Intresse: Arbetet inleds på basis av ditt eget intresse. Ta upp saken med en anställd vid arbetsverksamheten.
 2. Plan: Vi utarbetar en plan tillsammans med dig för att bestämma en lämplig tidpunkt för arbetet och kartlägga vilka kunskaper som behövs.
 3. Förberedelse: Vid behov reder vi ut dina inkomster och skulder tillsammans. Dina kunskaper förbättras inom arbetsverksamheten.
 4. Lönearbete: Du är inte ensam när du provar på att jobba, utan oftast skickas flera arbetstagare för att utföra ett arbete. I början kommer även en handledare med dig.

Vad krävs av beställaren för att beställa arbete?

Behöver du hjälp med butiksbesök, har ditt företag dokument som ska arkiveras, ska din soffa tvättas, din gräsmatta vattnas eller har du något annat som väntar på att bli gjort?

Vi har personer för många slags uppgifter. Samtidigt kan du erbjuda personer som deltar i arbetsverksamheten en erfarenhet av lönearbete. Vid behov kommer en stödperson med till arbetet.

Du kan beställa arbetare så här

Arbete kan beställas av företag, föreningar, organisationer, privata personer och stadens aktörer. Som beställare betalar du 14,50 euro (+ moms 24%) per timme och arbetstagare för ett korttidsjobb. Arbetstagaren får 10 euro per timme i lön.

Beroende på arbetsuppgiften kan en eller flera arbetstagare skickas på arbete. Även återkommande arbetsuppgifter är möjliga.

Som beställare är du inte arbetsgivaren. Jobcenter sköter om arbetsgivarskyldigheterna och försäkringsärendena.

Som beställare ska du

 • beskriva arbetsuppgiften och ge inskolning till uppgiften
 • anmäla antalet timmar och tidpunkten för arbetet
 • tillhandahålla arbetsredskap, om sådana behövs
 • godkänna beställningsvillkoren
 • välja ett lämpligt faktureringsalternativ och betala fakturan.

Kontaktuppgifter för den som beställer arbetet:
tfn 050 388 1067 ,  sote.jobcenter.tilaus@hel.fi

Upplysningar:
projektkoordinator Aino Jussila, puh. 050 388 1067, aino.jussila@hel.fi

Tillsammans stödjer vi arbetsförmågan

Jobcenter-modellen, som möjliggör anpassat jobb, utvecklas i Helsingfors och testas som en del av projektet Työkykyisempi Stadi. Verksamhetsmodellen vidareutvecklas vid stadens egna arbetsenheter, men i framtiden kan det vara möjligt att utföra exakt arbete också för kunderna vid enheterna för köpta tjänster.

I modellen får personer med funktionsnedsättning och partiell arbetsförmåga enligt sina egna resurser prova på arbete med låg tröskel utan att förlora möjligheten att fortsätta i arbetsverksamheten.01.02.2023 11:41