Hoppa till innehållet

Sysselsättningsstöd och social rehabilitering

 

Baggblöle arbetscentral

Med sysselsättningsstödet främjas arbetslösa och delvis arbetsföra personers delaktighet i samhället och på arbetsmarknaden.

Enheten tillhandahåller vidsträckt nätverksarbete, handledning, bedömning och rehabiliterande sysselsättningstjänster.

Till servicecentret för arbetskraft Duuri kan man söka sig genom arbets- och näringsbyrån eller servicestället för utkomststöd och socialarbete.

Rehabiliterande arbetsverksamhet och andra stödåtgärder ordnas bland annat i Baggböle arbetscentral, på Uusix-verkstäderna, i organisationer och vid stadens övriga förvaltningar. Man kan ansöka om rehabiliterande arbetsverksamhet genom servicecentret för arbetskraft Duuri. För att man ska kunna delta i den rehabiliterande arbetsverksamheten ska en aktiveringsplan utarbetas för klienten.20.05.2022 15:24