Hoppa till innehållet

Sysselsättningsstöd och social rehabilitering

Använd ansiktsmask vid besök till social- och hälsovårdstjänster

Vi rekommenderar att över 12-åringar använder ansiktsmask i alla social- och hälsovårdslokaler.

Läs mer här: Helsingfors - aktuellt om coronaviruset


Arbetsverksamhet under coronatiden

 • Rehabiliterande arbetsverksamhet och arbetsverksamhet för personer med funktionsnedsättning erbjuds fortfarande till samtliga nuvarande klienter i Baggböle arbetscentral, öppna arbetsverksamheten och Uusix-verkstäder. En del av tjänsterna erbjuds som distanstjänster.

 • Till närtjänsten för rehabiliterande arbetsverksamhet och arbetsverksamhet för personer med funktionsnedsättning tas in nya klienter. Man kan söka sig till arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte via det regionala socialarbetet för vuxna och unga, Helsingfors TYP eller TE-tjänsterna. Till arbetsverksamheten för personer med funktionsnedsättning kan man söka sig via teamet för social rehabilitering.

 • I arbetsverksamhetsställen ordnas inte grupparbetsträning, evenemang, utfärder eller studiebesök på plats.

 • Butiken och avhämtningspunkten för produkter i Baggböle arbetscentral och Uusix-verkstädernas butiker och avhämtningspunkter (återvinning av byggdelar samt återvinning av cyklar och datorer) är stängda, förutom Uusix popup-butiken i Hagnäs saluhall. Butiken i Hagnäs saluhall står till tjänst fram till slutet av 2021.


  Ändringarna gäller fram till 30.4.2021.


 • Baggblöle arbetscentral

  Med sysselsättningsstödet främjas arbetslösa och delvis arbetsföra personers delaktighet i samhället och på arbetsmarknaden.

  Enheten tillhandahåller vidsträckt nätverksarbete, handledning, bedömning och rehabiliterande sysselsättningstjänster.

  Till servicecentret för arbetskraft Duuri kan man söka sig genom arbets- och näringsbyrån eller servicestället för utkomststöd och socialarbete.

  Rehabiliterande arbetsverksamhet och andra stödåtgärder ordnas bland annat i Baggböle arbetscentral, på Uusix-verkstäderna, i organisationer och vid stadens övriga förvaltningar. Man kan ansöka om rehabiliterande arbetsverksamhet genom servicecentret för arbetskraft Duuri. För att man ska kunna delta i den rehabiliterande arbetsverksamheten ska en aktiveringsplan utarbetas för klienten.  20.01.2021 17:21