Suoraan sisältöön

Socialt arbete för vuxna (30 år fyllda)

Socialt arbete hjälper klienten med till exempel problem med arbete, boende, familjeliv, ekonomisk förvaltning och olika livskriser. Socialarbetarna försöker stöda klienten genom rådgivning och vägledning.

Socialt arbete för personer som fyllt 30 år ges vid Malms serviceställe, Nedre Malms torg, 00700 Helsingfors. Vid behov och enligt överenskommelse kan mottagning ordnas även vid Berghälls serviceställe, Andra linjen 4 A, 4:e vån., 00530 Helsingfors.

Ledande socialarbetare Johan Ehrman, tfn 09 310 58421

Socialarbetare Felix Holmberg, tfn 09 310 44966
01.07.2020 15:23