Hoppa till innehållet

Mathjälpens socialarbete

Aktuellt

Höstens utdelning av mat och matkassar

Utdelningen av mat och matkassar återgår till det normala. I och med detta ökar utdelningen av mat och matkassar och utdelningen av akutkassar upphör.

Här kan du se utdelningsplatserna samt -tidpunkterna för mat och matkassar hösten 2020.


Mathjälpens socialarbete hjälper dig med till exempel Fpas förmåner, att söka bostad, tjänster för funktionshindrade och ärenden gällande närståendevåld samt följer med hur dina ärenden framskrider.

Tjänsten erbjuds vid mathjälpens serviceställen 3-4 gånger i veckan.

Mathjälpens socialarbete erbjuds i hela Helsingfors. 

Du kan komma och diskutera olika ärenden konfidentiellt på finska, svenska, engelska, estiniska och ryska. Vid behov kan du boka tid till mottagning eller för hembesök. 

Kontaktuppgifter

Kvarnbäckens hälsostation
Mjölgränden 4, 3. våningen, rum 302
PB 6210, 00099 Helsingfors stad
socialhandledare Eila Silinch, tel. 040 6754 790

Service på svenska

Ifall du vill ha service på svenska kan du kontakta svenskspråkiga professionella. Du hittar kontaktuppgifterna bakom länkarna nedan:

Kontaktuppgifter för svenskspråkigt socialt arbete för vuxna (30 år fyllda)
Kontaktuppgifter för svenskspråkigt socialt arbete för unga (16-29 år)13.08.2020 15:14