Hoppa till innehållet

Information för dig som kommer från Ukraina till Helsingfors

Suomeksi | In English| På ukrainska | På ryska

Använd ansiktsmask vid besök till social- och hälsovårdstjänster

Vi rekommenderar att alla som har fyllt 12 år använder munskydd i alla social- och hälsovårdslokaler.

Läs mer här: Helsingfors - aktuellt om coronaviruset


Ansökan om tillfälligt skydd och asyl

Du kan ansöka om tillfälligt skydd personligen hos polisen eller gränsmyndigheten.

Helsingfors polis serviceställe för personer som ansöker om tillfälligt skydd finns i terminal 1 i Västra hamnen som är öppen varje dag kl. 9–21. Västra terminalen 1, Stillahavsgatan 8, Helsingfors Du kan också ansöka om asyl.

Ytterligare information finns på Migrationsverkets webbplats www.migri.fi och på polisens webbplats www.poliisi.fi/sv/polisens-kontaktuppgifter-for-personer-som-soker-tillfalligt-skydd.

Du kan be om hjälp även hos Helsingfors socialtjänsters rådgivning, tfn + 358 9 3103 7577.

Social- och hälsovårdstjänster för dig som ansöker om tillfälligt skydd och asyl

Migrationsverket ordnar de social- och hälsovårdstjänster som du behöver.

Social- och hälsovårdstjänster för övriga

Om du inte ännu har ansökt om tillfälligt skydd eller asyl, får du vid behov stöd och hjälp från stadens social- och hälsovårdstjänster då du vistas i Helsingfors.

Socialtjänsterna bedömer din situation, till exempel behovet av inkvartering, mat och ekonomiskt stöd.

  • Socialtjänsternas rådgivningstelefon +358 9 3103 7577 betjänar vardagar kl. 8–12 och kl. 13–16.
  • Socialjouren: +358 2069 6006, hjälper i akuta situationer på kvällar och på veckoslut.

Hälsovårdstjänsterna ger dig vid behov brådskande och nödvändig vård.

  • Vi betjänar dig på närmaste hälsostation. Kontaktupgifterna hittar du här. Karta över hälsostationer. Om du har frågor om coronavirus, t.ex. vaccinationer eller provtagning, ring +358 9 310 10024.
  • När hälsostationen är stängd kan du ringa Jourhjälpen på numret 116 117.
  • Det allmänna nödnumret i Finland är 112.
  • Gravida kvinnor och barn under skolåldern erbjuds rådgivningstjänster vid Östergatans familjecenter, tfn +358 9 3105 5530 på vardagar kl. 8–14.

Mer information om Helsingfors tjänster finns på www.hel.fi, www.hel.fi/ukraina
23.05.2022 15:40