Hoppa till innehållet

Helsingfors förläggning

Använd ansiktsmask vid besök till social- och hälsovårdstjänster

Vi rekommenderar att över 12-åringar använder ansiktsmask i alla social- och hälsovårdslokaler.

Läs mer här: Helsingfors - aktuellt om coronaviruset


Vid förläggningen ordnas för personer som söker internationellt skydd basjänster under asylprocessen i enlighet med mottagningslagen. Till mottagningstjänsterna hör inkvartering, mottagnings- och brukspenning, socialservice, hälso- och sjukvårdstjänster, tolk- och översättartjänster samt handlednings- och rådgivningstjänster.

Helsingfors förläggning styrs av Migrationsverket som svarar för det riksomfattande mottagningssystemet för personer som s öker internationellt skydd. 

Helsingfors förläggning  fungerar som en sk. transit-central. Asylsökanden som kommer till Finland är inkvarterade vid      Helsingfors förläggning i allmänhet endast den tid att myndigheterna som sköter asylprocessen (polis, gränsmyndigheterna och Migrationsverket) genomför sina nödvändiga uppgifter. Därefter flyttas klienterna till övriga förläggningar i Finland för att vänta på behandlingen av asylärendet.

Förläggningsverksamheten styrs av lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd (746/2011).

Helsingfors förläggning  har två enheter:

 • Rödbergets enhet
  Information: 24/7, tfn 09 3106 2124
  Nylandsgatan 24, 00120 Helsingfors
  karta
  PB 12714, 00099 Helsingfors stad
  fax 09 3102 8013
  yht-punavok@hel.fi

 • Privatinkvartering
  Information: må-fr kl. 9-16 tfn 09 3104 2770
  Ängskogsstigen 10, 00620 Helsingfors
  PB 62860, 00099 Helsingfors stad
  fax 09 3104 2775
  hvok.yksityismajoitus@hel.fi

 20.01.2021 17:18