Hoppa till innehållet

Invandrarenheten

Stöd för dig som kommer från Ukraina till Helsingfors

Helsingfors stad är beredd att hjälpa människor som flyr kriget i Ukraina. Vid behov får du stöd och hjälp i Helsingfors med social- och hälsovårdstjänster.

Läs mer: Information för dig som kommer från Ukraina till Helsingfors.


Verkstadsgatan 14 A, 00580 Helsingfors, karta
PB 6420, 00099 Helsingfors stad
Tfn 09 310 5015, växel  
Fax 09 3103 7573
E-post: mayk@hel.fi

Rådgivningstelefon för socialt arbete må-fr 8.15-12 och 13-16, tfn 09 3103 7577.

Invandrarenhetens klienter är flyktingar som stannat bestående i Helsingfors och invandrare som kan jämföras med. Enheten ordnar socialtjänster som stöder integrering, ger handledning vid integrering och verkar som sakkunnig i frågor som gäller invandrarnas integrering.

Enheten ordnar brådskande och nödvändiga socialtjänster till papperslösa och verkar som sakkunnig i frågor som gäller de papperslösa. 

Integreringsstigen

Invandrarenheten stöder invandrare på integreringsstigen:

- rådgivning och servicehandledning
- initialkartläggningar
- professionellt stöd inom den sociala branschen
- hjälp till personer som blivit utsatta för människohandel
- utbildning och konsultering
- nätverkssamarbete med organisationer

Med kunskap, kompetens och känsla nära människan och med i vardagen.03.03.2022 16:41