Hoppa till innehållet

Invandrarenheten

Verkstadsgatan 14 A
00580 Helsingfors
PB 6420, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 5015
Visa på kartan

Invandrarenheten

Använd ansiktsmask vid besök till social- och hälsovårdstjänster

Vi rekommenderar att över 12-åringar använder ansiktsmask i alla social- och hälsovårdslokaler.

Läs mer här: Helsingfors - aktuellt om coronaviruset


Verkstadsgatan 14 A, 00580 Helsingfors, karta
PB 6420, 00099 Helsingfors stad
Tfn 09 310 5015, växel  
Fax 09 3103 7573
E-post: mayk@hel.fi

Rådgivningstelefon för socialt arbete må-fr 8.15-12 och 13-16, tfn 09 3103 7577.

Invandrarenhetens klienter är flyktingar som stannat bestående i Helsingfors och invandrare som kan jämföras med. Enheten ordnar socialtjänster som stöder integrering, ger handledning vid integrering och verkar som sakkunnig i frågor som gäller invandrarnas integrering.

Enheten ordnar brådskande och nödvändiga socialtjänster till papperslösa och verkar som sakkunnig i frågor som gäller de papperslösa. 

Integreringsstigen

Invandrarenheten stöder invandrare på integreringsstigen:

- rådgivning och servicehandledning
- initialkartläggningar
- professionellt stöd inom den sociala branschen
- hjälp till personer som blivit utsatta för människohandel
- utbildning och konsultering
- nätverkssamarbete med organisationer

Med kunskap, kompetens och känsla nära människan och med i vardagen.20.01.2021 17:18