Suoraan sisältöön

Invandrarenheten

Verkstadsgatan 14 A
00580 Helsingfors
PB 6420, 00099 Helsingfors stad
09 310 5015
Läs mera
Visa på kartan

Invandrarenheten

Verkstadsgatan 14 A, 00580 Helsingfors, karta
PB 6420, 00099 Helsingfors stad
Tfn 09 310 5015, växel  
Fax 09 3103 7573
E-post: mayk@hel.fi

Rådgivningstelefon för socialt arbete må-fr 8.15-12 och 13-16, tfn 09 3103 7577.

Invandrarenhetens klienter är flyktingar som stannat bestående i Helsingfors och invandrare som kan jämföras med. Enheten ordnar socialtjänster som stöder integrering, ger handledning vid integrering och verkar som sakkunnig i frågor som gäller invandrarnas integrering.

Enheten ordnar brådskande och nödvändiga socialtjänster till papperslösa och verkar som sakkunnig i frågor som gäller de papperslösa. 

Integreringsstigen

Invandrarenheten stöder invandrare på integreringsstigen:

- rådgivning och servicehandledning
- initialkartläggningar
- professionellt stöd inom den sociala branschen
- hjälp till personer som blivit utsatta för människohandel
- utbildning och konsultering
- nätverkssamarbete med organisationer

Med kunskap, kompetens och känsla nära människan och med i vardagen.DELA
31.01.2019 12:09