Hoppa till innehållet

Invånarhusen

Invånarhusen är stängda fram till 16.5.2021

Invånarhusen är stängda fram till 16.5.2021 på grund av coronasituationen. Detta gäller även lokalernas kvälls- och veckoslutsbokningar.  

Verksamhet som erbjuds på dagarna med tidsbokning, som digistöd, erbjuds husspecifikt enligt separata instruktioner.

I en del invånarhus fortsätter utdelningen av munskydd och svinnmat vid dörren.

Följ invånarhusens meddelanden på Facebook och Instagram för att få ytterligare information om tjänster som erbjuds med tidsbeställning. Ett meddelande om tidsbeställning läggs också upp på dörrarna i husen.

Vi använder munksydd i invånarhusen.

Utdelningspunkter för munskydd i HelsingforsHelsingfors invånarhus erbjuder digistöd med tidsbeställning

Invånarhusen är stängda fram till 16.5.2021. Vi erbjuder digistöd med tidsbeställning. Du kan reservera en dator (dator och hjälp med e-tjänster, 45 minuter). Du kan beställa en tid genom att ringa invånarhuset.

I vissa hus delar man ut gratis munskydd. Kom på plats endast om du är frisk och följ personalens instruktioner.

Tidsbeställning och information

Rönnbacka förortsstation
Skiffervägen 3 A tfn 09 310 41010
Digistöd med tidsbeställning kl. 9-16

Malms verksamhetscentral
Kyrkobyvägen 2 tfn 09 310 58576, 09 310 58579
Digistöd med tidsbeställning kl. 9-16

Maunulan Saunabaari och Mediapaja
Skogsbäcksvägen 25 tfn 040 590 0455
Digistöd med tidsebeställning kl. 9-16 

Åggelby Societetshus
Larin Kyöstis väg 7 tfn 09 310 40912
Digistöd med tidsbeställning kl. 9-16

Partnerskapshuset Hanna, Alphyddan
Sturegatan 12 tfn 09 310 73933
Digistöd med tidsbeställning kl. 9-16

Nordsjö förortsstation
Svartviksvägen 10 tfn 09 310 73249
Digistöd med tidsbeställning kl. 9-16

Gårdsbacka förortsstation
Gungbrädsgränden 4 C tfn 09 310 61952
Digistöd med tidsbeställning 7.1 kl. 9-16


Invånarhusen fungerar som invånarnas vardagsrum. Syftet med dem är att öka människornas välbefinnande och förebygga ensamhet. Du kan delta i olika grupper och evenemang.

Kom på kaffe eller för att läsa dagstidningar. En del av husen bjuder också på en förmånlig lunch. I alla husen får du information och handledning om stadens socialtjänster.

Alla Helsingfors invånarhus har datorer och en multifunktionsenhet för elektroniska tjänster. Du får också vid behov digistöd för att använda egna apparater. I invånarhuset Mylläri sköts digistödet av mediebiblioteket.

Tjänsten är avgiftsfri för klienterna. En eventuell avgift uppbärs enbart för uthyrning av lokaler och för material och andra dylika kostnader i anknytning till genomförandet av verksamhet eller tjänster.

Invånarhusens evenemangskalender (på finska)
04.05.2021 13:14