Hoppa till innehållet

Invånarhuset Hanna

Stadens invånarhus håller öppet:

Invånarhusen i Hanna, Åggelby societeshus, Gårsbacka, Nordsjö, Malm och Rönnbacka håller öppet mån-fre kl. 9:00–16:00.

Invånarhus Månsas Bastubar håller öppet mån kl. 9:00–17:50, och tis-fre kl. 9:00–16:00.

Invånarhus Lassas håller öppet mån-tors kl. 9:00–16:00., och fre 9:00–18:00. 

Invånarhuset Betania är för tillfället stängt på grund av renovering.

  • Vi erbjuder digitalt stöd och hjälp med att uträtta ärenden elektroniskt.
  • Utflykterna, evenemangen och gruppverksamheten planeras och anordnas i enlighet med coronainstruktionerna.
  • Du hittar information om webbevenemang som anordnas på husens egna Facebook-sidor.
  • Vi förutsätter att alla följer coronainstruktionerna ansvarsfullt även när det gäller användning av och verksamhet i lokalerna på kvällar och helger.

Välkommen!


Öppet mån–fre kl. 9–16

Sturegatan 12, 00510 Helsingfors
Karta, kommunikationsförbindelse och tillgänglighet
PB 7720, 00099 Helsingfors stad
Tfn 09 3107 3933
Fax 09 3104 3784 
hanna.kumppanuustalo@hel.fi
Socialhandledare Jaana Turpeinen tfn. 09 3107 3934 

Facebook

Husets seder

  • P-S-H låt det bli en vana, inte en börda - Partnerskap-samarbete-hjälp
  • GLÄDJE att göra och vara verksam enligt ens egna krafter
  • FRED man behöver inte delta - kreativ lättja är tillåten 
  • KLAR SAK ”Huset är en klar sak – en mötesplats utan rusmedel

Partnerskapshuset Hanna är ett hus med många möjligheter, där du kan utöva hobbyverksamhet, träffa folk, sysselsätta dig, fungera som frivillig och tillbringa din fritid i fred. Huset är öppet för alla helsingforsare, och verksamheten i den är avgiftsfri eller så betalar man en avgift till självkostnad.

Vid Hanna verkar mångsidiga hobbygrupper, till exempel inom motion, konst, hantverk och litteratur. Genom kundterminalerna kommer man behändigt till nätet, och man kan få handledning i IT under husets öppettider. De som är intresserade av handarbete kan få handledning i syverkstaden.

Till Hanna kan du komma för att beskåda konstutställningar, njuta av buffet-bordet eller lunch, läsa dagens tidningar eller titta på TV. Vi arrangerar trevliga resor, kurser och temadagar året runt. Under somrarna får vi njuta av en odlingslott vid Lappviken. Den härliga, grönskande gården är som en oas mitt i Alphyddan.

Utöver invånarhuset har huset även en rusmedelsfri mötesplats för drogrehabiliteringsklienter, Villa Sture.25.04.2022 16:57