Hoppa till innehållet

Kompletterande och förebyggande utkomststöd

Till vad kan jag få kompletterande eller förebyggande utkomststöd?

Vid Helsingfors stad kan du få kompletterande utkomststöd till olika utgifter:

  • som grundläggande utkomststöd inte täcker
  • som orsakas av dina eller din familjs specialbehov eller omständigheter som ses som nödvändiga för att trygga försörjning och självständighet.

Dessa utgifter kan vara till exempel:

  • utgifter när man får ett barn,
  • nödvändiga möbler i första bostaden eller
  • utgifter som orsakas när man begraver en närstående.

Klienter inom socialt arbete kan få förebyggande utkomststöd. Med förebyggande utkomststöd befrämjer man klientens och familjens sociala trygghet och självständighet samt förebygger marginalisering.

Ansök om stöd elektroniskt

Ansök först grundläggande utkomststöd från FPA. Om du ansöker kompletterande eller förebyggande utkomststöd på samma ansökan, överför FPA ansökan att handläggas av Helsingfors stad. 

Ytterligare information om att söka utkomststöd från FPA

FPA för inte över din ansökan till Helsingfors stad om det du ansöker om tillhör utkomststödets grunddel eller övriga utgifter som beaktas som grundutgifter. Till grunddelen hör till exempel hyreskostnader och kostnader för resekort, mat och kläder.

Du kan ansöka om förebyggande och kompletterande utkomststöd i klientportalen Maisa. Du kan använda Maisa på webben eller i mobilappen. Ytterligare information om Maisa.

Om du är klient inom socialarbetet kan du ansöka förebyggande utkomststöd också utan FPA:s beslut om grundläggande utkomststöd.

Pappersansökan kan du föra till servicepunkten

Ladda ner Ansökan om kompletterande eller förebyggande utkomststöd (pdf) och för den till servicepunkten för vuxensocialarbete.

Ansökan om kompletterande utkomststöd för begravningskostnader (pdf) (på svenska på 2. sidan)

Du kan också hämta pappersblanketten från servicepunkten för vuxensocialarbete och returnera den till samma plats, eller skicka den per post till:

Helsingfors social- och hälsovård
Ungas tjänster och vuxensocialarbete
Ansökningar om utkomststöd
PB 8320, 00099 Helsingfors stad

Mer information per telefon

Hjälp med att fylla i ansökan får du vardagar kl. 9–12.

  • Svenskspråkiga klienter, tfn 09 3104 4967
  • Finskspråkiga klienter, tfn 09 3105 6257
12.01.2022 11:04