Hoppa till innehållet

Kompletterande och förebyggande utkomststöd

Till vad kan jag få kompletterande eller förebyggande utkomststöd?

Vid Helsingfors stad kan du få kompletterande utkomststöd till olika utgifter:

  • som grundläggande utkomststöd inte täcker
  • som orsakas av dina eller din familjs specialbehov eller omständigheter som ses som nödvändiga för att trygga försörjning och självständighet.

Dessa utgifter kan vara till exempel:

  • utgifter när man får ett barn,
  • nödvändiga möbler i första bostaden eller
  • utgifter som orsakas när man begraver en närstående.

Klienter inom socialt arbete kan få förebyggande utkomststöd. Med förebyggande utkomststöd befrämjer man klientens och familjens sociala trygghet och självständighet samt förebygger marginalisering.

Ansök om stöd elektroniskt

Ansök först om grundläggande utkomststöd vid Fpa. Om du ansöker om kompletterande eller förebyggande utkomststöd med samma ansökan flyttar Fpa ansökan till Helsingfors stad. Mer information om ansökan.

Om du har ett beslut från Fpa om att du beviljats grundläggande utkomststöd kan du göra en elektronisk ansökan om kompletterande eller förebyggande utkomststöd. För att ansöka behöver du bankkoder. Elektroniska ansökan.

Pappersansökan kan du föra till servicepunkten

Ladda ner Ansökan om kompletterande eller förebyggande utkomststöd (pdf) och för den till servicepunkten för vuxensocialarbete.

Ansökan om kompletterande utkomststöd för begravningskostnader (pdf) (på svenska på 2. sidan)

Du kan också hämta pappersblanketten från servicepunkten för vuxensocialarbete och returnera den till samma plats, eller skicka den per post till:

Helsingfors social- och hälsovård
Ungas tjänster och vuxensocialarbete
Ansökningar om utkomststöd
PB 8320, 00099 Helsingfors stad

Mer information per telefon

Hjälp med att fylla i ansökan får du vardagar kl. 9–12.

  • Svenskspråkiga klienter, tfn 09 3104 4967
  • Finskspråkiga klienter, tfn 09 3105 6257
16.06.2020 15:35