Ekonomi- och skuldrådgivning

Klienthandledning och information   

Tfn 09 3104 3887 må-to kl. 9-12

Öppet må-fr 8.15-16    

Mechelingatan 46, 4:e vån., 00260 Helsingfors
Trafikförbindelser, tillgänglighet och karta
PB 8670, 00099 Helsingfors stad

Serviceområde: hela Helsingfors


Ta kontakt med ekonomi- och skuldrådgivningen när du inte klarar av att betala dina räkningar vid förfallodagen eller när du behöver hjälp med behärska din ekonomi och dina skulder.  

Enheten för ekonomi- och skuldrådgivning erbjuder privata personer rådgivning i ekonomifrågor och skulder och i planering av den ekonomiska hushållningen samt hjälper att ta reda på olika alternativa lösningar och i att skriva ansökningar.

Rådgivningen hjälper klienterna att ta reda på alternativa sätt att lösa gäldenärens ekonomiska problem och att ansöka om social kredit. Social kreditering baserar sig på lagen och syftet med den är att förebygga ekonomisk utslagning och överskuldsättning samt att främja människans självständighet. Social kredit är avsedd för personer som p.g.a. låga inkomster inte har möjlighet att få kredit hos banken eller övriga kreditanstalter.

Skuldrådgivaren hjälper privata personer att ansöka om skuldsanering hos tingsrätten, att fylla i ansökan om skuldsanering, att skaffa nödvändiga handlingar och att göra upp uttalanden och genmälen.

 DELA
24.05.2018 08:50