Hoppa till innehållet

Sanduddsgatans servicecentral

Använd ansiktsmask vid besök till social- och hälsovårdstjänster

Vi rekommenderar att alla som har fyllt 12 år använder munskydd i alla social- och hälsovårdslokaler.

Läs mer här: Helsingfors - aktuellt om coronaviruset


Information och rådgivning öppet dygnet runt, tfn 09 3104 6628

Sanduddsgatan 5 B, 00100 Helsingfors karta
Ingång från innergården
PB 10716, 00099 Helsingfors stad
Tfn 09 310 4011, växel
Fax 09 3104 3097

Sanduddsgatans servicecentral är avsedd för bostadslösa. Syftet med servicecentralen är att förbättra levnadsförhållandena av de bostadslösa helsingforsbor som har det sämst ställt. Sanduddsgatan servicecentrals uppgift är att verka aktivt som rehabiliterande enhet som ger handledning i fortsatt boende.

I servicecentralen bedöms hurudant boende samt stöd och vård den långtidsbostadslösa behöver. Från Sanduddsgatan flyttar den bostadslösa till en mera bestående bostad och omfattas av en ändamålsenlig hjälp. Till dagliga funktioner och boendejouren behövs ingen remiss eller betalningsförbindelse. Personalen finns på plats dygnet runt alla dagar i veckan.

Dagverksamhet

- öppet dagligen 7.30-18
- avgiftsfri frukost 7.30-9.30
- lunch 11-13
- middag 16.15-17.30
- bastu och tvätteri 7.30-133

måltid 1,10 euro
kaffe/te och smörgås 0,55 euro

Dagverksamheten omfattar måltids- och hygientjänster. Möjlighet att få rena kläder och tvätta kläder utan avgift.

Boendejouren öppen dagligen 17-03, då klienter tas in för övernattning. Det finns 9 sängplatser för kvinnor och 43 för män. Tjänsten är avsedd för bostadslösa. Det behövs ingen remiss. Tjänsten är avgiftsfri.

Social- och hälsovård

Möjlighet att utan tidsbeställning besöka sjukskötare, läkare, socialhandeldare eller socialarbetare. Det finns också övriga tjänster och samarbetspartners mottagningar, t.ex. missbrukarpoliklinik, diakoniarbete och fotvård.

Tillfällig boendeservice

Tillfällig boendeservice erbjuder 43 rum för män och 9 för kvinnor i kollektivt boende. Tjänsten är avsedd för dem som övernattar i boendejouren eller utomhus. Klienten söker till servicen via centralens socialarbetare eller socialhandledare. Boendeavgiften är 14,20 e/dygn.
04.04.2022 16:44