Suoraan sisältöön

Utan fast bostad

Boendeservicen omfattar Sanduddens servicecentral, servicehus, kollektivbostäder, stödhem och stödbostäder.

En helsingforsbo utan fast bostad får hälsotjänster och psykiatriska poliklinikens tjänster vid den station dit han söker sig.

Om den bostadslösa behöver fortsatt vård eller undersökningar, skickas han från sjukhuset, hälsostationen, psykiatriska polikliniken eller jouren på basen av sin födelsemånad vidare till ett bestämt hälsocentralsjukhus eller en poliklinik.

Ifall patienten har en hemadress i befolkningsregistret som är i kraft, ges hälsotjänsterna på den station som anges på basis av hemadressen.

Tilläggsinformation fås på numret (09) 310 10023 (24h/dygn)

 

 DELA
15.06.2018 14:47