Boenderådgivning

Höghus

Staden har 16 boenderådgivare som hjälper i olika problem som gäller boendet. Rådgivaren kan hänvisa klienten till olika tjänster för att lösa boendeproblemen. Boka tid till rådgivaren i ditt eget område.

I hurudana frågor får man hjälp?                                                                                

  • problem med hyresbetalningen
  • under vräkningshot
  • att söka olika stöd och förmåner
  • övriga utmaningar med boendet

Ta kontakt i tid

  • Det lönar sig att kontakta en boenderådgivare i god tid. Rådgivaren går igenom din situation i sin helhet och kan med ditt tillstånd kontakta t.ex. FPA eller socialbyrån. Strävan är att din situation förbättras och boendet kan fortsätta normalt. Boenderådgivaren har tystnadsplikt.

Boenderådgivare vid serviceställena för socialt arbete och socialhandledning

Haaga

Merja Kallinki tfn 09 3104 2996
Tuuli Tervo tfn 09 3104 2995

Hertonäs

Mirella Gråsten tfn 09 3104 2992
Sari Ylitalo  tfn 09 3104 2993

Berghäll må-fr 9 - 10
Pauliina Partanen  tfn 09 3104 4012
Aino Valkama tfn 09 3104 4014

Malm
Sanna Mainonen tfn 09 3104 1210

Månsas må-fr 9 - 10
Helena Päärni tfn 09 3102 4458


Boenderådgivare vid Helsingin kaupungin asunnot Oy:s fastigheter
De här boenderådgivare betjänar endast personer som bor i respektive fastighet. I brådskande ärenden kan du kontakta din egen boendefastighet eller socialservicepunkt.

Heka-Kantakaupunki Oy
Maarit Lehtinen tfn 09 4766 7410

Heka-Kontula Oy 
Satu Rautiainen tfn 09 7705 5038
telefontid kl. 9-10

Heka-Maunula Oy
Marianne Tikkanen tfn 09 3104 2994
telefontid kl. 9-10

Heka-Myllypuro Oy  
Mila Uysal   tfn 09 7705 5102
telefontid on-to kl. 9-10   

Heka-Puotila Oy 
Mila Uysal tfn 09 3434 0320 
telefontid mån-tis kl. 9-10                                        

Heka-Vesala Oy 
Anne Löfgren tfn 050 3244 226

Heka-Suutarila-Jakomäki Oy
Niina Vasara tfn 09 3507 0013 

Heka-Puotila -Vuosaari oy
Maria Nordman  tfn 09 3417 3031


Jour

Heka-Laajasalo Oy ja Heka- Roihuvuori Oy
Mirella  Gråsten tfn 09 3104 2992

Heka-Malmi Oy
Sanna Mainonen tfn 09 3104 1210

Heka-Siilitie Oy ja Heka- Roihuvuori Oy
Sari Ylitalo tfn 09 3104 2993


Ledande socialarbetare
Anne Kinni
tfn 09 3104 6783DELA
26.04.2017 16:42