Hoppa till innehållet

Till vårdnadshavare

Använd ansiktsmask vid besök till social- och hälsovårdstjänster

Vi rekommenderar att alla som har fyllt 12 år använder munskydd i alla social- och hälsovårdslokaler.

Läs mer här: Helsingfors - aktuellt om coronaviruset


Börja använda Maisa


Social- och hälsovårdstjänsterna elektroniskt på fickan

Maisa är en ny kanal med e-tjänster för klienterna inom social- och hälsovårdstjänsterna i Helsingfors.

Öppna Maisa på webben www.maisa.fi eller ladda ner den avgiftsfria Maisa-mobilappen i din telefon från appbutiken för iOS eller Android!

Obs! Hälsovårdspersonalen svarar vanligtvis på ett meddelande som du skickat via Maisa inom tre vardagar.

Läs mer om Maisa


Hela familjens hälsa och välbefinnande kartläggs genom att diskutera med föräldrarna och med hjälp av en blankett för förhandsuppgifter och en Audit-enkät.

Vårdnadshavarna önskas delta i de omfattande hälsokontrollerna och de är välkomna även till de andra årliga hälsokontrollerna.

Vid en olycka under skoldagen eller på skolvägen och vid akuta sjukdomar får eleven första hjälpen i skolan. Föräldrarna kontaktas och de tar hand om att barnet vid behov får fortsatt vård på hälsostationen. För eventuella olyckor och akuta sjukdomsfall ska skolan ha tillgång till föräldrarnas telefonnummer och uppgifterna ska uppdateras vid behov. Om barnet blir sjukt eller råkar ut för en olycka på fritiden är föräldrarna ansvariga för att ta barnet till vård.16.11.2020 13:18