Hoppa till innehållet

Till vårdnadshavare

Hela familjens hälsa och välbefinnande kartläggs genom att diskutera med föräldrarna och med hjälp av en blankett för förhandsuppgifter och en Audit-enkät.

Vårdnadshavarna önskas delta i de omfattande hälsokontrollerna och de är välkomna även till de andra årliga hälsokontrollerna.

Vid en olycka under skoldagen eller på skolvägen och vid akuta sjukdomar får eleven första hjälpen i skolan. Föräldrarna kontaktas och de tar hand om att barnet vid behov får fortsatt vård på hälsostationen. För eventuella olyckor och akuta sjukdomsfall ska skolan ha tillgång till föräldrarnas telefonnummer och uppgifterna ska uppdateras vid behov. Om barnet blir sjukt eller råkar ut för en olycka på fritiden är föräldrarna ansvariga för att ta barnet till vård.06.12.2019 08:58