Hoppa till innehållet

Studerandehälsovård

Suomeksi | In English

Använd ansiktsmask vid besök till social- och hälsovårdstjänster

Vi rekommenderar att över 12-åringar använder ansiktsmask i alla social- och hälsovårdslokaler.

Läs mer här: Helsingfors - aktuellt om coronaviruset


Textmeddelandepåminnelser kan innehålla felaktiga mottagningsplatser

Om du har fått en textmeddelandepåminnelse om en mottagningstid efter 24.4 kan platsen för mottagningen vara felaktig. Den felaktiga mottagningsplatsen syns också i e-tjänsten Maisa.

Om mottagningsplatsen i textmeddelandet skiljer sig från vad som tidigare kommits överens om, är den tidigare överenskomna mottagningsplatsen den korrekta.

Påminnelsemeddelanden har tagits ur bruk i en del tjänster från och med 7.5 så att felaktiga meddelande inte längre skickas.


Ibruktagningen av Apotti ändrar på tjänsterna i april-maj

Den 24 april tar Helsingfors i en del social- och hälsovårdstjänster i bruk det nya klient- och patientdatasystemet Apotti.

Ibruktagningen av Apotti orsakar ändringar i våra tjänster i april–maj.

Läs mer om hur ibruktagningen av Apotti påverkar olika tjänster genom att klicka på den här länken


Börja använda Maisa


Social- och hälsovårdstjänsterna elektroniskt på fickan

Maisa är en ny kanal med e-tjänster för klienterna inom social- och hälsovårdstjänsterna i Helsingfors.

Öppna Maisa på webben www.maisa.fi eller ladda ner den avgiftsfria Maisa-mobilappen i din telefon från appbutiken för iOS eller Android!

Obs! Hälsovårdspersonalen svarar på meddelanden som du skickar via Maisa inom tre vardagar.

Läs mer om Maisa


Coronavaccinationerna påverkar studenthälsovården

 • En del av studenthälsovårdspersonalen har kallats in för att arbeta vid vaccinationspunkterna.
 • Därför har läroverk nödvändigtvis inte en hälsovårdare på plats alla sådana dagar som de vanligtvis skulle vara.
 • Planerade vaccinationer kan fördröjas och en del hälsokontroller flyttas.
 • Hälsovårdarna som deltar i vaccineringarna kommer tillbaka till läroverken genast när vaccinationspunkterna får tillräckligt mycket personal på andra sätt.
 • Studenthälsovårdens tjänster är tillgängliga i de flesta läroverk.
 • Sjukvårdarna nås bäst per telefon eller via e-tjänsterna. Ytterligare uppgifter om e-tjänsten fås via den här länken.

Studenthälsovårdens tjänster från och med 6.4.2021

Studenthälsovårdens tjänster är tillgängliga också i spridningsskedet av coronaviruset och erbjuds i nästan alla läroverk. Hälsovårdarna nås bäst per telefon. Man kan också lämna en kontaktbegäran i Wilma eller per e-post.

Studenthälsovårdens centraliserade tjänster finns på Mechelingatan 46 A, vån. 4.
Tidsbeställning, tfn. 040 662 4166.

De centraliserade tjänsterna erbjuder:

 • vaccinationer
 • stöd kring frågor som gäller mental hälsa
 • preventivtjänster och efterprevention
 • akuta utredningar av smittsamma sjukdomar
 • hälsokontroll i samband med försvarsmaktens uppbåd och för dem som ordinerats en ny hälsokontroll
 • brådskande kontroller
 • hälsokontroller i den mån det är möjligt

Studenthälsovårdens centraliserade servicepunkt står till tjänst trots att hälsovårdarna i läroverk skulle på grund av coronapandemin ha flyttats till andra uppgifter, t.ex. coronavaccinering och smittspårning.

Vi förutsätter att munskydd används på studenthälsomottagningen och i väntrum.

Du kan också kontakta oss via via tjänsten Nuorten chatti (på finska) Tjänsten är avsedd för Helsingforsbor samt för studerande i Helsingfors från andra kommuner i åldern 16–29 år och den står till tjänst vardagar kl. 12–15.

I chatten står social- och hälsovårdsexperterna till tjänst för ungdomar. Ungdomarna kan med låg tröskel fråga om sådana teman som de funderar på, som hälsa, mental hälsa, berusningsmedel och mobbning samt ärenden som gäller arbete, studier eller förhållanden. Ungdomarna kan också börja diskutera fast de inte har ett specifikt tema, om de så önskar.

I Nuorten chatti kan man diskutera sin situation med experter och vid behov funderar man tillsammans vilken tjänst skulle vara bäst för den unga.


Influensavaccinationer vid studerandehälsovården

Du kan boka influensavaccinationstid genom att ringa sjukvårdaren i din egen läroinrättning eller via e-tjänsten.

Influensavacciner ges i första hand till studerande inom social- och hälsovården som ska på arbetspraktik eller de som tillhör riskgrupper.


Yrkeshögskolornas studerandehälsovårdstjänster överfördes till SHVS i januari 2021

Helsingfors stads studerandehälsovårdstjänster för studerande vid yrkeshögskolor upphörde i slutet av år 2020. Studeranden vid yrkeshögskolor blev kunder vid SHVS (Studenternas hälsovårdsstiftelse) från och med början av detta år.

Mer information om förändringen samt svar på frågor hittar du på SHVS webbsidor.


Studerandehälsovården finns huvudsakligen vid de läroanstalter där hälsovårdarens tjänster erbjuds.

Studerandehälsovårdens centraliserade mottagning, andra graden och yrkeshögskolor

Mechelingatan 46, 00250 Helsingfors, 4 vån.
Ingång med hissen i trappa A
PB 8650, 00099 Helsingfors stad

Tfn 050 310 5547

Kontaktuppgifter till läroanstalternas hälsovårdare

Kontaktuppgifter till läroanstalternas hälsovårdare finns på läroanstalternas egna webbplatser.

Svenskspråkiga läroanstalter

Alla läroanstalter

Centraliserade mottagningar

Hälsovårdaren vid din läroanstalt kan hänvisa dig till de centraliserade mottagningarna.


Studerandehälsovården tar hand om hälsan hos studerande vid läroanstalterna i Helsingfors. Du är berättigad till hälsovårdens tjänster för studerande om du studerar på heltid i minst två månader vid en yrkesläroanstalt på andra stadiet, yrkesinriktad vuxenutbildning eller ett gymnasium.

Studenternas hälsovårdsstiftelse SHVS ansvarar för hälso- och sjukvården för studeranden vid universitet och yrkeshögskolor. Studerandehälsovårdens tjänster omfattar inte studerande med läroavtal. När du uträttar ärenden vid studerandehälsovården behandlas dina uppgifter och det du berättar konfidentiellt.

Studerandehälsovårdens uppgift

Studerandehälsovårdens grundläggande uppgift är att främja studerandenas hälsa, arrangera vård av deras sjukdomar samt övervaka de hälsorelaterade förhållandena i studiemiljön. Studerandehälsovården förstärker även de ungas egna resurser, förebygger marginalisering, stöder de unga i att bli vuxna och i att förstärka deras livshantering.

Studerandehälsovården är klientinriktad, konfidentiell och rättvis och respekterar studerandens individualitet och självbestämmanderätt. I personalens verksamhet betonas yrkesmässighet, ansvar och tillgänglighet samt ständig förnyelse av deras kompetenser.

Studerandehälsovårdens personal är insatt i de studerande ungdomars och vuxnas utvecklingsskeden, hälsorisker, inlärningsförmågor, samt särdragen hos det yrke som studeras.

Aktuellt

Verksamhetsmodell ifall en studerande misstänker sig ha symptom på grund av inomhusluften.03.05.2021 13:44