Hoppa till innehållet

Skolhälsovårdarnas kontaktuppgifter


Börja använda Maisa


Social- och hälsovårdstjänsterna elektroniskt på fickan

Maisa är en ny kanal med e-tjänster för klienterna inom social- och hälsovårdstjänsterna i Helsingfors.

Öppna Maisa på webben www.maisa.fi eller ladda ner den avgiftsfria Maisa-mobilappen i din telefon från appbutiken för iOS eller Android!

Obs! Hälsovårdspersonalen svarar vanligtvis på ett meddelande som du skickat via Maisa inom tre vardagar.

Läs mer om Maisa


 

Kontaktuppgifterna till skolhälsovårdarna anges på skolornas egna webbsidor. För varje skola har man utsett en egen hälsovårdare och läkare. Mottagningstid till skolhälsovården beställs hos hälsovårdaren.

Kontaktuppgifterna till grundskolor, gymnasier och yrkesläroanstalter

Skolhälsovårdens administration 

Sibeliusgatan 14, 00260 Helsingfors
PB 6100, 00099 Helsingfors stad

Skolhälsovårdens chef har ansvar för skolhälsovården, som är uppdelad i tre administrativa områden; södra och västra, östra och nordvästra samt nordöstra och norra. En överskötare ansvarar för varje områdes verksamhet. Avdelningsskötaren är närmaste chef för hälsovårdarna.

Kontaktuppgifterna till skolhälsovårdens förvaltning finns i Helsingfors stads telefonkatalog.



17.05.2022 10:58