Hoppa till innehållet

Skolhälsovårdarnas kontaktuppgifter

Kontaktuppgifterna till skolhälsovårdarna anges på skolornas egna webbsidor. För varje skola har man utsett en egen hälsovårdare och läkare. Mottagningstid till skolhälsovården beställs hos hälsovårdaren.

Kontaktuppgifterna till grundskolor, gymnasier och yrkesläroanstalter

Skolhälsovårdens administration 

Sibeliusgatan 14, 00260 Helsingfors
PB 6100, 00099 Helsingfors stad

Chef för skolhälsovården Tuula Salmivaara-Pesonen, tel. 050 363 8669
Sekreterare Maarit Martikainen, tel. 050 402 5479
06.12.2019 08:58