Suoraan sisältöön

Aktuellt

Skolhälsovården informerar

Skolhälsovårdarna och -läkarna har fått så kallade personalrättigheter till Wilma. Dessa rättigheter ger inte rätt att se uppgifter om enskilda elever i Wilma.

Wilma kan användas av skolhälsovården exempelvis för allmän hälsorådgivning och information, såsom för att informera om epidemier, skicka kallelser till hälsogranskningar eller informera om eller flytta tidpunkten för en hälsogranskning. Förfrågningar gällande ändring av mottagningstider eller meddelanden till läkaren riktas till hälsovårdaren, som vid behov vidarebefordrar meddelandena.

Uppgifter om elevers hälsa förmedlas inte via Wilma inom skolhälsovården, inte ens med elevens eller vårdnadshavarens samtycke.

Uppgifter om personers hälsa definieras i lagstiftningen som känsliga och sekretessbelagda. Via e-tjänsterna (www.asiointi.hel.fi) kan man på ett datasäkert sätt skicka meddelanden till hälsovårdaren.

Inomhusluftrelaterade symptom

Hur man går till väga om ett barn misstänks ha inomhusluftrelaterade symptom.
24.02.2020 15:08