Hoppa till innehållet

Aktuellt

Spårning av coronaviruset påverkar skolhälsovården

  • På grund av ett ökat antal coronavirusinfektioner flyttas en del av skolhälsovårdens personal till den epidemiologiska enheten för att arbeta med spårning av coronaviruset.
  • Därför har skolorna nödvändigtvis inte en skolhälsovårdare på plats alla sådana dagar som de vanligtvis skulle vara.
  • Planerade vaccinationer kan fördröjas och en del hälsokontroller flyttas.
  • Sjukvårdarna inom skolhälsovården returnerar till skolorna genast när det fås tillräckligt mycket personal för spårningsarbetet på andra sätt.
  • När hälsovårdaren inte är på plats i skolan, kan man i hälsoärenden kontakta den egna hälsostationen.


Skolhälsovårdens personalrättigheter till Wilma

Skolhälsovårdarna och -läkarna har fått så kallade personalrättigheter till Wilma. Dessa rättigheter ger inte rätt att se uppgifter om enskilda elever i Wilma.

Wilma kan användas av skolhälsovården exempelvis för allmän hälsorådgivning och information, såsom för att informera om epidemier, skicka kallelser till hälsogranskningar eller informera om eller flytta tidpunkten för en hälsogranskning. Förfrågningar gällande ändring av mottagningstider eller meddelanden till läkaren riktas till hälsovårdaren, som vid behov vidarebefordrar meddelandena.

Uppgifter om elevers hälsa förmedlas inte via Wilma inom skolhälsovården, inte ens med elevens eller vårdnadshavarens samtycke.

Uppgifter om personers hälsa definieras i lagstiftningen som känsliga och sekretessbelagda. Via e-tjänsterna (www.asiointi.hel.fi) kan man på ett datasäkert sätt skicka meddelanden till hälsovårdaren.

Inomhusluftrelaterade symptom
09.10.2020 13:14