Suoraan sisältöön

Skolhälsovård

Inom skolhälsovården fortsätter det arbete som inletts på rådgivningsbyrån, dvs. förebyggande hälsovård.

Skolhälsovården syftar till att säkra en hälsosam uppväxt och utveckling hos barn och unga. Dessutom ser man till att skolmiljön är sund och säker i samarbete med olika andra aktörer och myndigheter.

Hälsovårdaren träffar eleverna årligen på regelbundna hälsokontroller. På kontrollerna kartläggs elevens uppväxt, utveckling och välbefinnande enligt elevens åldersskede och individuella behov genom intervjuer, kliniska undersökningar och vid behov även andra metoder. Likaså fortsätter vaccinationsprogrammet som påbörjats på rådgivningsbyrån.

Eleverna går igenom en omfattande hälsokontroll i årskurserna 1, 5 och 8. Dessa genomförs i samarbete med eleven, vårdnadshavaren, hälsovårdaren och läkaren. Målet för de omfattande hälsokontrollerna är att få en vidsträckt uppfattning om barnets och familjens livssituation och de faktorer som påverkar familjens hälsa.

Information om tidsbokning till 1:a klassens hälsokontroll sommaren 2017 (pdf)DELA
13.06.2017 14:21