Suoraan sisältöön

Skolhälsovård

Suomeksi | In English

Skolhälsovårdens tjänster ges tillsvidare på den egna skolan.
Ta kontakt med skolhälsovårdaren i första hand per telefon eller via e-tjänster.

Elever med symtom i andningsorganen sköts inte i skolhälsovården. Eleven ska inte komma till skolan eller en bokad tid om hon eller han är sjuk eller har början på infektionssymtome.  

Skolhälsovårdaren ger råd i sitt telefonnummer tillsvidare.    

Aktuellt om Helsingfors stads tjänster och om coronaviruset finns på tietoa www.hel.fi/sv.

Skolhälsovården fortsätter rådgivningsbyråns arbete. Den är till sin karaktär förebyggande hälsovård. Målet med skolhälsovården är att trygga en sund uppväxt och utveckling hos barn och ungdomar. I samarbete med de övriga aktörerna i skolan och olika myndigheter ser man till att skolmiljön är sund och trygg.

Hälsovårdaren träffar eleverna årligen under regelbundna hälsokontroller. Vid dessa undersökningar kartläggs elevens individuella tillväxt, utveckling och välbefinnande med hjälp av intervjuer, kliniska undersökningar och vid behov även andra metoder. Även vaccinationsprogrammet som inleddes på rådgivningsbyrån fortsätter.

De omfattande hälsokontrollerna genomförs på första, femte och åttonde klassen under samarbete mellan eleven, vårdnadshavaren, hälsovårdaren och läkaren. Målet med dessa undersökningar är att skapa en omfattande bild av barnets och familjens livssituation och faktorer som påverkar hälsan.

Skolhälsovårdens tjänster

Varje grundskola har en mångprofessionell elevvårdsgrupp, vars uppgift är att koordinera och utveckla elevvårdsarbetet i skolan, delta i arbete som främjar hela skolgemenskapens välbefinnande samt söka lösningar som hjälper elever i behov av stöd. Hälsovårdaren är en medlem i elevvårdsgruppen. Läkaren deltar i arbetsgruppen vid behov.



DELA
24.03.2020 14:50