Suoraan sisältöön

Skolhälsovård

Suomeksi | In English

Skolhälsovårdens tjänster i maj-juni

Ta kontakt med skolhälsovårdaren i första hand per telefon eller via e-tjänster. Eleverna kan komma till skolhälsovårdens mottagning även utan tidsbokning. Skolhälsovårdaren ger råd på sitt telefonnummer.

En del av skolhälsovårdarna har flyttats till andra arbetsuppgifter, men återvänder till sina skolor 14.5, åtminstone tillsvidare. Undantagsarrangemangen informeras om skilt för varje skola. Elever med symtom i andningsorganen sköts inte i skolhälsovården. Eleven ska inte komma till skolan eller en bokad tid om hon eller han är sjuk eller har början på infektionssymtom (såsom feber, halsont, snuva, hosta, andont, diarré, huvudvärk, muskelvärk, magsmärtor, förlust av lukt- och smaksinne, uppkastningar). Milda allergisymtom är inte ett förhinder till att komma till skolan. För att lindra symtom lönar det sig att fokusera på effektiv allergimedicinering. Ifall symtomen, såsom snuva och nysningar, trots allergimedicinering är kraftiga och avviker från det vanliga, är det bättre att följa med situationen hemma.    

Ifall du misstänker coronavirusinfektion, ring vardagar kl. 7-20 coronavirusrådgivningen tfn 09 310 10024 och andra tider Jourhjälpen tfn 116 117.

Aktuell information om Helsingfors tjänster och vårdplatser gällande coronaviruset hittar du på Helsingfors webbsidor www.hel.fi/sv.

Skolhälsovården fortsätter rådgivningsbyråns arbete. Den är till sin karaktär förebyggande hälsovård. Målet med skolhälsovården är att trygga en sund uppväxt och utveckling hos barn och ungdomar. I samarbete med de övriga aktörerna i skolan och olika myndigheter ser man till att skolmiljön är sund och trygg.

Hälsovårdaren träffar eleverna årligen under regelbundna hälsokontroller. Vid dessa undersökningar kartläggs elevens individuella tillväxt, utveckling och välbefinnande med hjälp av intervjuer, kliniska undersökningar och vid behov även andra metoder. Även vaccinationsprogrammet som inleddes på rådgivningsbyrån fortsätter.

De omfattande hälsokontrollerna genomförs på första, femte och åttonde klassen under samarbete mellan eleven, vårdnadshavaren, hälsovårdaren och läkaren. Målet med dessa undersökningar är att skapa en omfattande bild av barnets och familjens livssituation och faktorer som påverkar hälsan.

Skolhälsovårdens tjänster

Varje grundskola har en mångprofessionell elevvårdsgrupp, vars uppgift är att koordinera och utveckla elevvårdsarbetet i skolan, delta i arbete som främjar hela skolgemenskapens välbefinnande samt söka lösningar som hjälper elever i behov av stöd. Hälsovårdaren är en medlem i elevvårdsgruppen. Läkaren deltar i arbetsgruppen vid behov.15.05.2020 10:28