Hoppa till innehållet

Rådgivningsbyråer och kontaktuppgifter

Använd ansiktsmask vid besök till social- och hälsovårdstjänster

Vi rekommenderar att över 12-åringar använder ansiktsmask i alla social- och hälsovårdslokaler.

Läs mer här: Helsingfors - aktuellt om coronaviruset
Tillfälliga ändringar i läkartjänsterna på rådgivningsbyråerna

Läs mer

sv       = service på svenska

Rådgivningsbyråerna i södra Helsingfors

Berghälls familjecenter sv      
Andra linjen 4, 00530 Helsingfors
Karta och trafikförbindelser
PB 6060, 00099 Helsingfors stad

Drumsö rådgivningsbyrå
Beckasinvägen 6, 00200 Helsingfors 
Karta och trafikförbindelser 
PB 6110, 00099 Helsingfors stad
Från och med 14.10.2021 tas besökande till Drumsö rådgivningsbyrå tillfälligt emot på Femkantens rådgivningsbyrå på Båtsmansgatan 4–6, (fjärde våningen), 00150 Helsingfors. Den tillfälliga flyttningen beror på renoveringar i Drumsö rådgivningsbyrå.

Kampens familjecenter sv      
Malmgatan 3 F, 00100 Helsingfors
Karta och trafikförbindelser
PB 6150, 00099 Helsingfors stad

Tölö rådgivningsbyrå   
Från och med 7.10.2021 tas besökande till Tölös rådgivningsbyrå emot i Kampens nya familjecenter på Malmgatan 3 F, 00100 Helsingfors.

Femkantens rådgivningsbyrå sv      
Från och med 7.10.2021 tas besökande till Femkantens rådgivningsbyrå emot i Kampens nya familjecenter på Malmgatan 3 F, 00100 Helsingfors.

Rådgivningsbyråerna i östra Helsingfors

Östergatans familjecenter  sv      
Östergatan 11, 00930 Helsingfors    
Karta och trafikförbindelser
PB 6000, 00099 Helsingfors stad

Degerö rådgivningsbyrå  
Skoltået 2a, 00840 Helsingfors
Karta och trafikförbindelser 
PB 6310, 00099 Helsingfors stad

Nordsjö familjecenter
sv      
Kaffegränden 3, 00980 Helsingfors 
Karta och trafikförbindelse 
PB 6250, 00099 Helsingfors stad

Rådgivningsbyråerna i norra Helsingfors

Jakobacka rådgivningsbyrå  
Bergssidan 8, 00770 Helsingfors 
Karta och trafikförbindelser  
PB 6510, 00099 Helsingfors stad

Malms rådgivningsbyrå 
Talvelavägen 4, 00700 Helsingfors
Karta och trafikförbindelser
PB 6502, 00099 Helsingfors stad

Malms rådgivningsbyrå fortsätter verksamheten i Malm (Talvelavägen 4) från och med 7.9.2020. Mottagningen för hälsovårdare och rådgivningsläkare på mödra- och barnrådgivningen finns i andra våningen på Malms hälsostation. Ingången till rådgivningen ligger bakom byggnaden vid dörr C (dörren mot hälsostationens parkeringsplats). Det finns ingen hiss, utan man ska ta trappor till andra våningen. Utanför dörr C finns barnvagnsparkering med tak.

Månsas rådgivningsbyrå 
Storkärrskanten 3 A, 00630 Helsingfors 
Karta och trafikförbindelser 
PB 6700, 00099 Helsingfors stad

Åggelby rådgivningsbyrå
Byäldstevägen 25, 00640 Helsingfors 
Karta och trafikförbindelser  
PB 6710, 00099 Helsingfors stad 

Svedängens rådgivningsbyrå
Svedängsvägen 22, 2:a vån., 00670 Helsingfors 
Karta och trafikförbindelser  
PB 6720, 00099 Helsingfors stad

Rönnbacka rådgivningsbyrå
Bärnstensvägen 8, 00710 Helsingfors
Karta och trafikförbindelser
PB 6520, 00099 Helsingfors stad

Parkstad rådgivningsbyrå
Formansplatsen 1, 00750 Helsingfors 
Karta och trafikförbindelser
PB 6530, 00099 Helsingfors stad

Skomakarböle rådgivningsbyrå
Skomakarbölevägen 32, 00740 Helsingfors 
Karta och trafiförbindelser
PB 6550, 00099 Helsingfors stad

Rådgivningsbyråerna i västra Helsingfors

Dals rådgivningsbyrå
Från och med 7.10.2021 tas besökande till Dals rådgivningsbyrå emot i Kampens nya familjecenter på Malmgatan 3 F, 00100 Helsingfors.

Haga rådgivningsbyrå
Knektvägen 5, 00400 Helsingfors 
Karta och trafikförbindelser  
PB 6610, 00099 Helsingfors stad  

Malmgårds rådgivningsbyrå
Löjtnantsvägen 12-14, 00410 Helsingfors 
Karta och trafikförbindelser  
PB 6630, 00099 Helsingfors stad

Munksnäs rådgivningsbyrå   sv      
Bredviksvägen 30, 00330 Helsingfors 
Karta och trafikförbindelser
PB 6640, 00099 Helsingfors stad  

Sockenbacka rådgivningsbyrå
Kånalavägen 6-8 C, 00370 Helsingfors 
Karta och trafikförbindelser  
PB 6650, 00099 Helsingfors stad07.10.2021 13:40