Suoraan sisältöön

Rådgivningspsykolog

Psykologtjänsterna är indelade enligt område. Svenska tjänsterna täcker hela staden.

Konsultation är avsedd för samarbetspartners och rådgivning för rådgivningsbyråernas klienter.

Telefontid må-fr kl. 12-13

Svenska tjänster
Alla rådgivningsbyråers svenska psykologtjänster må-to kl. 12-13
Tfn 09 3106 0979  

Södra-västra området: Haga, Berghäll, Gamlas, Dal, Drumsö, Malmgård, Munksnäs, Sockenbacka, Tölö, Vallgård och Femkanten
Tfn 09 3104 5741

Östra området: Hertonäs, Stensböle, Gårdsbacka, Degerö, Kvarnbäcken och Nordsjö
Tfn 09 3104 5742

Norra området: Jakobacka, Malm, Månsas, Åggelby, Svedängen, Rönnbacka, Parkstad och Skomakarböle
Tfn 09 3104 5743

-----------
Ledande psykolog Marjatta Jaakkola, tfn 09 3105 7188 
Bredviksvägen 30, 00330 Helsingfors
PB 6640, 00099 Helsingfors stadDELA
12.05.2016 15:25