Suoraan sisältöön

Mödra- och barnrådgivning

Mödrarådgivningen är en del av hälsostationens verksamhet och ges av hälsovårdare och läkare. 

Målet med mödrarådgivningen är:

  • att säkra den väntande moderns, fostrets och det nyfödda barnets hälsa
  • att stöda föräldrarna i den stora förändringen som barnet innebär
  • att främja och upprätthålla hela familjens hälsa och välbefinnande

Hälsovårdaren och läkaren följer med graviditeten genom regelbundna kontroller. Antalet rådgivnings- och hembesök varierar beroende på moderns och familjens individuella behov och önskemål.

Barnrådgivningen har som mål att säkra barnets hälsa och stöda föräldrarna för att barnet ska ha goda förutsättningar för en sund uppväxt och utveckling. På mottagningarna följer man upp hur barnet växer och utvecklas och diskuterar familjens hälsovanor och frågor som föräldrarna eventuellt grubblar över. På rådgivningsbyrån får barnet dessutom vaccinationer mot allvarliga sjukdomar enligt det nationella vaccinationsprogrammet.

Svensk service finns att få vid de rådgivningsbyråer som märkts med (sv) på sidan rådgivningsbyråer.


Tidsbeställning

Tidsbeställning och information vardagar kl. 8–14 på numret 09 3105 5530.

På detta nummer kan du:

  • boka mottagningstid till en hälsovårdare och en läkare vid rådgivningsbyrån
  • fråga hälsovårdaren om råd
  • avboka din mottagningstid på en rådgivningsbyrå

Vi har även en återuppringningstjänst. Om vi inte genast kan besvara ditt samtal, ringer vi upp dig.

Om du vill kan du uträtta ärenden per telefon med din egen hälsovårdare genom att boka en telefontid hos honom eller henne.

När kontaktar jag rådgivningen?

Det är bra att kontakta rådgivningen genast i början av graviditeten, då menstruationen har varit borta i 8 veckor. Det första besöket på hälsovårdarens mottagning sker vid 8:e - 10:e graviditetsveckan.

Kan man byta rådgivningsbyrå?


Bästa klient vid rådgivningsbyrån,

Vi samlar in respons via vår telefontjänst för att utveckla vår verksamhet och kundtjänst.

När du ringer till den centraliserade telefontjänsten för mödra- och barnrådgivningsbyråer-na (09 310 55530) skickar vi ett automatiskt textmeddelande efter samtalet.

Enkäten består av tre frågor och besvaras per textmeddelande. Att svara på meddelan-dena är avgiftsfritt.

Du kan neka till enkäten när du ringer till telefontjänsten. Följ i så fall anvisningarna i det inspelade meddelandet.

Vi samlar in respons på experimentbasis från och med den 16 september 2019 under tre månaders tid.

Varje respons är viktig för oss och vi hoppas att du har en stund för oss efter samtalet med rådgivningen.

Stort tack för samarbetet!DELA
16.09.2019 09:53