Mödra- och barnrådgivning

Svensk service finns att få vid de rådgivningsbyråer som märkts med (sv) på sidan rådgivningsbyråer.

Tidsbeställning och information

OBS!

Stensböle, Gårdsbacka och Kvarnbäckens rådgivningsbyråer har flyttat till Östergatans familjecentral den 12 juni. Ingång via Revalsplanen 1.

Mödrarådgivningen syftar till att säkra hälsan hos den gravida modern, fostret och den nyfödda. Rådgivningsbyrån stöder föräldrarna i den stora förändringen som barnet innebär samt främjar och upprätthåller hela familjens hälsa och välbefinnande.

Barnrådgivningen har som mål att säkra barnets hälsa och stöda föräldrarna för att barnet ska ha goda förutsättningar för en sund uppväxt och utveckling. På mottagningarna på barnrådgivningsbyrån följer man upp hur barnet växer och utvecklas och man diskuterar familjens hälsovanor och frågor som föräldrarna eventuellt grubblar över. På rådgivningsbyrån får barnet dessutom vaccinationer mot allvarliga sjukdomar enligt det nationella vaccinationsprogrammet.DELA
23.10.2017 11:42