Suoraan sisältöön

Hemservice

Serviceteam inom hemservicen för barnfamiljer med symtom i övre luftvägarna – hjälp med vardagens utmaningar

Hemservicen för barnfamiljer har tillsatt ett serviceteam som hjälp för familjer som drabbats av infektioner. Serviceteamet arbetar hos familjer där någon har magsymtom eller symtom i de övre luftvägarna, samt hos familjer som är i karantän eller där någon har insjuknat på grund av coronaviruset. Medarbetarna använder komplett skyddsutrustning under hembesök. Teamet har sin bas på Svedängens hälsostation och besöker hem i hela Helsingfors.

Hemservice kan beviljas om funktionsförmågan i familjen är nedsatt eller om det på grund av en särskild livssituation förekommer oro för ett barns tillväxt och utveckling. Praktisk hjälp kan till exempel vara hjälp med och handledning i såväl vård och fostran av barn, som med vardagssysslor. 

Den som behöver tjänsten
ska vända sig till den ledande handledaren inom områdets hemservice. De familjer med infektionssymtom som behöver hemservice för barnfamiljer kan också själva kontakta telefontjänsten för socialrådgivning till barnfamiljer på tfn 09 3101 5454.

Hemservicen för familjer strävar till att identifiera och förebygga barns, ungdomars och familjers eventuella problem och att hjälpa i eventuella problemsituationer i en så tidig fas som möjligt.

Målet är att främja familjens förmåga att klara sig i vardagen och en sund uppväxt och utveckling hos barn genom diskussioner, handledning och gemensamma aktiviteter utgående från familjens egna resurser.

Ledande handledare Teija Mattila, tfn 09 3104 4495
Besöksadress:
Berghälls familjecenter
Andra linjen 4 C, 1:a vån.
00530 Helsingfors
PB 6450, 00099 Helsingfors stad

Servicesedel

En servicesedel är också tillgänglig för hemservicen för barnfamiljer.

OBS! Giltighetstiden och antalet timmar för beviljade servicesedlar för hemservicen för barnfamiljer förblir tillsvidare oförändrade i nuvarande undantagstillstånd.

Läs mer i kundbrevet (pdf)29.06.2020 12:57