Suoraan sisältöön

Hemservice och socialhandledning

Hemservicen för familjer strävar till att identifiera och förebygga barns, ungdomars och familjers eventuella problem och att hjälpa i eventuella problemsituationer i en så tidig fas som möjligt.

Målet är att främja familjens förmåga att klara sig i vardagen och en sund uppväxt och utveckling hos barn genom diskussioner, handledning och gemensamma aktiviteter utgående från familjens egna resurser.

Socialhandledning för barnfamiljer erbjuder stöd, handledning och rådgivning för familjer med barn under skolåldern eller små skolbarn. Servicen når du genom att ringa till den svenskspråkiga socialhandledaren. På finska kontaktar man socialhandledaren på sitt eget bostadsområde. Socialhandledaren träffar familjer vanligen i deras eget hem.

Familjearbetet för romer
är målinriktat och planmässigt familjearbete för romfamiljer.DELA
18.01.2018 16:08