Hoppa till innehållet

Medling i familjefrågor

Föräldrarna kan söka hjälp och stöd för medling i familjefrågor när det uppstår konflikter i familjen. Medlingen är avsedd för barnfamiljer där föräldrarna funderar på skilsmässa. Också familjer, där föräldrarna redan separerat och där familjen försöker anpassa sig till den nya livssituationen, kan söka till tjänsten.

Rådgivning och anmälan till medling i familjefrågor

  • per telefon 040-6865293
  • måndag och onsdag klo 9-11


Medlarna i familjefrågor arbetar på följande serviceställen:

Estnäsgatan 2, 1:a vån., 00170 Helsingfors

  • Monica Sourander (medling även på svenska)
  • Kari Väisänen

Östergatans familjecenter, Östergatan 11, 00930 Helsingfors  

  • Jaana Kujala (medling även på engelska)

Berghälls familjecenter, Andra linjen 4 G, 00530 Helsingfors

  • Anne Posa (medling även på engelska)

Kaffegränden 3 A, 00980 Helsingfors

  • Vesa Knutti

Malms stationsväg 3 A, 2 vån., 00700 Helsingfors

  • Eija Rahkonen
02.12.2020 17:47