Hoppa till innehållet

Barnatillsyningsmän

Suomeksi | In EnglishBarnatillsyningsmännen vid Helsingfors stads enhet för familjerättsliga frågor betjänar familjerna i Helsingfors i följande ärenden:

Broschyren om barnatillsyningsmännens tjänster finns på finska (PDF), svenska (PDF), engelska (PDF), arabiska (PDF), estniska (PDF), ryska (PDF) och somaliska (PDF). 

Vårt serviceställe finns på adressen:

Estnäsgatan 2, 00170 Helsingfors
Karta, kommunikationer och tillgänglighet
PB 8620, 00099 Helsingfors stad

Serviceområde hela Helsingfors

Barnatillsyningsmännen är anträffbara endast via tidsbokning. I fader- och moderskapsfrågor betjänar barnatillsyningsmännen inom 4-6 veckor. I övriga avtalsfrågor om barn är väntetiden tre månader.

Tidsbokning per telefon må-to kl. 10–11:30 tfn 09 3104 4999.

  • Meddela i samband med tidsbeställningen om du behöver tolk. Familjemedlemmar kan inte användas som tolkar.

Mer om barnatillsyningsmännens och övriga tjänster vid skilsmässa i barnfamiljer kan du läsa här (på finska).

Walk in -tjänsten i underhållsfrågor betjänar varje veckas tisdag mellan klo 9-11. Tjänsten är avsedd för föräldrar som har ett behov av att fortsätta ett tidsbundet underhållsavtal. Tjänsten är inte menad för föräldrar som kommer för att göra ett första underhållsavtal eller där föräldern har företagsverksamhet.  Läs mer om walk in-tjänsten här (på finska).

Avboka tid

  • per telefon må–to kl. 10–11:30, tfn 09 3104 4999
  • per SMS, tfn 050 402 0084
    Ingen annan service fås på numret. Ange ditt namn, den exakta tidpunkten för den bokade tiden och namnet på den barnatillsyningsman som tiden är bokad till i meddelandet. En avbokning gäller båda föräldrarna. Kom ihåg att meddela den andra föräldern att tiden avbokats eller ändrats om ni har en gemensam tid.


Barnatillsyningsmännens telefonrådgivning

  • allmän telefonrådgivning på numret 09 3104 3447,
    må–fr kl. 9–11 och on kl. 15.30–18.00.

  • barnatillsyningsmännens personliga telefontider tisdagar och torsdagar kl. 12–13, tfn 09 310 5015 (växel).

Ytterligare information

Svar på ofta ställda frågor

Fastställande av faderskap

Övervakade och stödda träffar mellan föräldern och barnet08.02.2023 16:43