Hoppa till innehållet

Barnatillsyningsmän

Använd ansiktsmask vid besök till social- och hälsovårdstjänster

Vi rekommenderar att över 12-åringar använder ansiktsmask i alla social- och hälsovårdslokaler.

Läs mer här: Helsingfors - aktuellt om coronaviruset


Obs! Under undantagsförhållandena är kundbetjäningen hos barnatillsyningsmännen begränsad. Ärenden sköts i mån av möjlighet per telefon eller via distansförbindelse.

Estnäsgatan 2, 00170 Helsingfors
PB 8620, 00099 Helsingfors stad

Serviceområde hela Helsingfors

Information Tfn 09 3104 3447, måndag–fredag kl. 9.00–11.00 och onsdag kl 15.30-18.00

Tidsbeställning Tfn 09 3104 4999, måndag–fredag kl. 9–11

Meddela i samband med tidsbeställningen om du behöver tolk. 

Familjemedlemmar kan inte användas som tolkar. I avtalsärenden är väntetiden cirka 3 månader.

Avbokning av beställd tid
Om ni inte kan uträtta era ärenden vid den beställda tidpunkten, var vänlig och avboka den beställda tiden så fort som möjligt för att tiden kan ges till någon annan. Tiden kan avbokas genom att skicka ett sms till numret 050 402 0084. Numret är avsett endast för avbokningsmeddelanden.

Barnatillsyningsmännens telefontid 
tisdag och torsdag kl. 12–13, tfn 09 310 5015, växel

Barnatillsyningsmannens uppgifter är att
-  fastställa faderskap/moderskap till ett barn som är fött utom äktenskapet
-  hjälpa föräldrarna i att ingå avtal om barnens omvårdnad, boende, umgängesrätt och underhåll och att fastställa avtalen

Övervakade och stödda träffar mellan föräldern och barnet

Ytterligare information

Svar på ofta ställda frågor

Fastställande av faderskap02.12.2020 17:47