Hoppa till innehållet

Barnatillsyningsmän

Suomeksi | In English

Använd ansiktsmask vid besök till social- och hälsovårdstjänster

Vi rekommenderar att alla som har fyllt 12 år använder munskydd i alla social- och hälsovårdslokaler.

Läs mer här: Helsingfors - aktuellt om coronaviruset
Barnatillsyningsmännen vid Helsingfors stads enhet för familjerättsliga frågor betjänar familjerna i Helsingfors i följande ärenden:

Broschyren om barnatillsyningsmännens tjänster finns på finska (PDF), svenska (PDF), engelska (PDF), arabiska (PDF), estniska (PDF), ryska (PDF) och somaliska (PDF). 

Vårt serviceställe finns på adressen:

Estnäsgatan 2, 00170 Helsingfors
Karta, kommunikationer och tillgänglighet
PB 8620, 00099 Helsingfors stad

Serviceområde hela Helsingfors

Barnatillsyningsmännen är anträffbara endast via tidsbokning. I fader- och moderskapsfrågor betjänar barnatillsyningsmännen inom 1–2 veckor. I övriga avtalsfrågor om barn är väntetiden tre månader.

Tidsbokning per telefon måndag och onsdag kl. 9–11 samt tisdag och torsdag klo 13-14, tfn 09 3104 4999:

 •  Meddela i samband med tidsbeställningen om du behöver tolk. Familjemedlemmar kan inte användas som tolkar.

Elektronisk tidsbokning (endast i avtalsfrågor om barn):

 • Tjänsten är på finska. Du kan boka en tid elektroniskt endast om du har en finländsk personbeteckning och inte behöver tolk vid mötet. Samtliga barnatillsyningsmän talar finska och engelska. Obs: Mer information om elektronisk tidsbokning finns i slutet av denna sida.

Mer om barnatillsyningsmännens och övriga tjänster vid skilsmässa i barnfamiljer kan du läsa här (på finska).

Uppdatering p.g.a. coronaläget: Tidsbokningen till barnatillsyningsmännen fungerar för tillfället normalt. Väntetiden i avtalsfrågor som gäller barn är för närvarande omkring tre månader. En del avtalsfrågor sköts även på distans. För fastställande av faderskap och moderskap kan du få en tid om cirka två veckor när du bokar per telefon.

På grund av coronasituationen ber vi klienterna att komma till mötet först strax innan den bokade tiden.


WALK IN-TJÄNSTEN I UNDERHÅLLSFRÅGOR BETJÄNAR TILLS VIDARE EFTER TIDSBOKNING. Tid för förlängning av avtal om underhåll kan bokas tisdagar och torsdagar kl. 12–13 på numret 09 310 43413. Läs mer om walk in-tjänsten här (på finska).

Avboka tid

 • per telefon må–fr kl. 9–11, tfn 09 3104 4999
 • per SMS, tfn 050 402 0084
  Ingen annan service fås på numret. Ange ditt namn, den exakta tidpunkten för den bokade tiden och namnet på den barnatillsyningsman som tiden är bokad till i meddelandet. En avbokning gäller båda föräldrarna.


Barnatillsyningsmännens telefonrådgivning

 • allmän telefonrådgivning på numret 09 3104 3447,
  må–fr kl. 9–11 och on kl. 15.30–18.00.
  Obs! Kvällsrådgivningen har sommarpaus 27.6 –16.8.22.
 • barnatillsyningsmännens personliga telefontider tisdagar och torsdagar kl. 12–13, tfn 09 310 5015 (växel).


Elektronisk tidsbokning till barnatillsyningsmännen

Boka tid

Via den elektroniska tidsbokningen kan du boka tid för skötsel av avtalsärenden som gäller barn. Du loggar in i den elektroniska bokningstjänsten med dina bankkoder, ett mobilcertifikat eller ett certifikatkort. Efter identifiering kontrollerar programmet bokarens personuppgifter i befolkningsdatasystemet. Efter det fyller bokaren i förhandsuppgifter om bokningen, väljer en lämplig tid bland de lediga tiderna och bokar en elektronisk tid till en av barnatillsyningsmännen. Det är möjligt att beställa en påminnelse om tidsbokningen som SMS. Om du behöver en tolk på mötet kan du inte boka tid via den elektroniska tjänsten. Klienter som behöver tolk kan boka tid endast per telefon må–fr kl. 9–11 på numret 09 3104 4999. Ärenden som gäller underhållsbidrag kan utan tidsbokning uträttas hos en barnatillsyningsman via walk in-tjänsten.

I den elektroniska tidsbokningen öppnas bokningsbara tider för tre månader i taget. Om du i kalendern som öppnas efter att du har svarat på de inledande frågorna inte ser några gröna dagar betyder det att alla tider som öppnats i det aktuella programmet just nu är bokade. Försök logga in igen senare: det kommer hela tiden nya tider och tider avbokas och då kan de genast bokas av någon annan. Du kan boka en tid direkt med de uppgifter du redan lämnat från nedre delen av ditt klientkort (Lastenvalvojat-Käynnissä). Du kan även boka tid till en barnatillsyningsman per telefon: 09 3104 4999, må–fr kl. 9–11.

Boka tid här:

Avtalsfrågor


Ändra eller avboka tid

I den elektroniska tidsbokningen kan du även avboka eller flytta tider: logga in i programmet via länken nedan, välj den tid du vill avboka på sidan som öppnas och följ instruktionerna. Du kan avboka en tid även genom att skicka ett SMS till numret 050 4020 084 (ingen annan service fås på numret). Ange ditt namn, den exakta tidpunkten för den bokade tiden och namnet på den barnatillsyningsman som tiden är bokad till i meddelandet. En avbokning gäller båda föräldrarna. Kom ihåg att meddela den andra föräldern att tiden avbokats eller ändrats om ni har en gemensam tid.

Ändra eller avboka din tid här: Avtalsfrågor

I vilka ärenden kan tid bokas elektroniskt?

Via tjänsten kan du boka tid till en barnatillsyningsman i avtalsfrågor som gäller barns vårdnad, boende, umgängesrätt eller underhåll. I avtalsfrågor är barnets föräldrar avtalsparter, så i regel kommer föräldrarna tillsammans till mötet och den förälder som bokar tid ska meddela den andra föräldern om den bokade tiden. För möten som gäller avtal om underhåll behövs intyg över inkomster och utgifter samt förmögenhetsutredningen här invid ifylld (pappersutskrift).

Förmögenhetsutredning (PDF)


Ytterligare information

Svar på ofta ställda frågor

Fastställande av faderskap

Övervakade och stödda träffar mellan föräldern och barnet07.07.2022 11:01