Hoppa till innehållet

Adoption


Adoptionsrådgivningen
är avgiftsfri för klienten. Rådgivning ges för såväl inhemsk och internationell adoption som adoption inom familjen. 

Serviceområde: Helsingfors och Vanda

Adress:
Estnäsgatan 2, 00170 Helsingfors  
PB 8620, 00099 Helsingfors stad

Ledande socialarbetare Aulikki- Haimi-Kaikkonen, tfn 09 3104 3006

Socialarbetare

Maria Jensen, tfn 09 3104 3179
Sanna Schultz-Karlsson, tfn 09 3104 3406
Saara Leinonen, tfn 09 3104 3657

Från den internationella adoptionstjänsten får man information om registrering och kontakter. Helsingfors adoptionstjänst är en av tre adoptionsrådgivare i Finland. Adoptionstjänsten är avgiftsbelagd. 

Serviceområde: hela Finland

E-post: helsinki.adoptio@hel.fi 
Byråsekreterare Kirsi Ekberg, tfn 09 3104 3328
- ansökningshandlingarna och fakturering

Uppföljning och stödet efter adoption:
När barnet har kommit till Finland ansvarar adoptionsenhetens familjearbetare för uppföljningen enligt adoptionslandets krav.
Socialhandledare Enni Koskela, tfn 09 3104 3090
Socialhandledare Laura Uusitalo, tfn 09 3104 3414

Eftertjänster erbjuds helsingforsare och barnen som adopterats via adoptionstjänsten och deras vårdnadshavare, adopterade vuxna och deras avkomlingar samt personer som lämnat sitt barn för.

  • helsinki.adoption@hel.fi
  • adoptionskoordinator Saara Leinonen, tfn 09 3104 3657
  • byråsekreterare Kirsi Ekberg, tfn 09 3104 3328 (ansökningsblanketter och fakturering)
23.11.2021 12:23