Hoppa till innehållet

Familjerättsliga frågor

De familjerättsliga frågorna omfattar faderskapsfrågor, medling i familjefrågor, avtal om underhåll, omvårdnad och umgängesrätt, adoptionsrådgivning och internationell adoptionstjänst (adoptionsfrågor) och utredningar för domstolen vid omvårdnads- och umgängestvister.

Estnäsgatan 2, 00170 Helsingfors
PB 8620, 00099 Helsingfors stad
Tfn 09 310 5015 / växel

Chef Katja Niemelä, tfn 09 3104 3420
Sekreterare Hanna Pousi
tfn 09 3104 3760


 02.12.2020 17:46