Hoppa till innehållet

Familjerättsliga frågor

De familjerättsliga frågorna omfattar faderskapsfrågor, medling i familjefrågor, avtal om underhåll, omvårdnad och umgängesrätt, adoptionsrådgivning och internationell adoptionstjänst (adoptionsfrågor) och utredningar för domstolen vid omvårdnads- och umgängestvister.

Estnäsgatan 2, 00170 Helsingfors
PB 8620, 00099 Helsingfors stad
Tfn 09 310 5015 / växel
Rådgivning må-fr kl. 9-11 tfn 09 3104 3447
Tidsbeställning må-fr kl. 9-11 tfn 09 3104 4999

Chef Katja Niemelä, tfn 09 3104 3420
Sekreterare Hanna Pousi
tfn 09 3104 3760

Handling över erkännande av faderskap före barnets födelse (rtf)

Avtal om gemensam vårdnad före barnets födelse (rtf)

Övervakade och stödda träffar mellan föräldern och barnet
 06.12.2019 08:56