Hoppa till innehållet

Talterapi för barn

Svenskspråkig talterapi

Förfrågningar: tfn 09 3104 5903, 09 3104 4809

Svenskspråkiga klienter får talterapitjänster på sitt modersmål från Berghälls familjecenter.

Tjänsterna är avsedda för barn och unga under 16 år. Till undersökning och behandling kommer man med remiss av barnrådgivningen eller skolhälsovården i Helsingfors. Remissen skrivs av hälsovårdare eller läkare.

Talterapeuterna undersöker och habiliterar språk-, tal- och röststörningar. Detta förverkligas i samarbete med den övriga hälso- och socialvården, dagvården och skolorna samt med privata serviceproducenter och FPA.

Talterapeuterna betjänar hela staden.

Ofta förekommande frågor om stamning (pdf)



05.08.2020 09:56