Hoppa till innehållet

Talterapi

Vad är talterapi för barn?

Talterapi stöder barnets tal- och språkutveckling och ger familjen verktyg för att anpassa och underlätta kommunikationen. Svenskspråkiga talterapin för barn vid Berghälls familjecenter är avsedd för barn i åldern 0-16 år. Målet med terapin är att förebygga, undersöka och habilitera tal- och språkstörningar samt uppmärksamma utmaningar i växelverkan. Talterapibesöken är avgiftsfria.

Finsk- och svenskspråkiga klienter får talterapitjänsterna på sitt modersmål.

Hur ansöker jag om talterapi?

Man kommer till talterapi via barnrådgivningen eller skolhälsovården med en remiss. Talterapeuten kontaktar familjen när remissen behandlats och en tid kan erbjudas.

Orsaken till att en remiss skrivs kan vara följande:

 • försenad tal- och/ eller språkutveckling
 • utmaningar i kontakt och växelverkan
 • oro kring tal- eller språkutveckling
 • otydligt tal
 • artikulationssvårigheter (vanligen i förskoleålder)
 • stamningssymptom
 • röststörning
 • problem med röstergonomi
 • läs- och skrivsvårigheter.

Hur fungerar talterapi?

Talterapeuten gör en bedömning av barnets färdigheter inom tal, språk och kommunikation. Bedömningen kan omfatta flera undersökningsbesök. Efter bedömningen tas ställning till eventuellt behov av talterapi eller övriga talterapeutiska stödåtgärder, så som handledning till föräldrar, daghem eller skola.

När barnets talproduktion inte räcker till är det viktigt att erbjuda verktyg för att kunna uttrycka sig. Talterapeuten kan vid behov rekommendera och handleda kring användning av alternativa och kompletterande kommunikationsformer som t.ex. bilder och stödtecken. Talterapin kan bestå av periodvisa besök eller som uppföljningsbesök med föräldrahandledning. Barnet drar nytta av att familjen och näromgivningen deltar i förverkligandet av talterapins målsättningar. Antalet besök varierar beroende på de svårigheterna i barnets tal- och språkutveckling.

Ibland behövs även undersökningar av övriga sakkunniga, och talterapeuten kan då skriva en remiss till en psykolog eller ergoterapeut. Talterapeuten kan också skriva en rekommendation om vidareutredningar inom specialsjukvården. Barnets ärende kan även behandlas i ett mångprofessionellt team som tar ställning till stödbehovet.

Sjukfall och avbokningar

Vänligen notera att:

 • ni inte bör komma med ett sjukt barn till talterapeutens mottagning, barnet orkar då inte delta och drar heller inte nytta av talterapin
 • ni omedelbart bör meddela om förhinder
 • meddelande om förhinder kan lämnas i talterapeutens telefonsvarare eller som textmeddelande
 • oanmäld frånvaro drar ut på och försvårar bedömnings- eller habiliteringsprocessen
 • om en överenskommen tid avbokas tar familjen kontakt för att boka ny tid.

Kontaktuppgifter

 • service på svenska: tfn 09 3104 4809
 • service på finska: tfn 09 3104 5903, 09 3104 8361 eller 09 3105 0466

Ledande talterapeut Pia Isoaho, tfn 09 310 50081
Administrativ assistent Katri Ruumensaari, tfn 09 310 45903

Se även

Ofta förekommande frågor om stamning (pdf)23.08.2021 15:22