Hoppa till innehållet

Socialhandledning


Socialhandledning för barnfamiljer är avsett för familjer med barn mellan 0–16 år gamla. Socialhandledningen kan ses som en tidig stödinsats i olika livsskeden och situationer. Det kan vara fråga om situationer då en familjemedlem insjuknat, separation eller bara att få vardagen att löpa smidigare. Handledning ges även i frågor som gäller amning, sömn och fostran.

Socialhandledaren träffar vanligtvis familjen eller barnet i deras hem för att tillsammans finna verktyg för en hälsosam familjedynamik och en fungerande vardag. Servicen är avgiftsfri, du når den genom att ringa socialhandledaren eller elektroniskt via Behöver Hjälp -knappen.

Kontaktinformation för socialhandledning

Du kan ansöka om tjänsten hos socialrådgivning för barnfamiljer. Om du redan är klient och vill avboka din mottagningstid, vänligen kontakta din egen kontaktperson.

Ta i första hand kontakt via Maisa
När du har loggat in i Maisa, kan du kontakta tjänsterna för barnfamiljer genom att i menyn välja avsnittet Socialvård och på nästa sida trycka på knappen Skicka in en ansökning/kontakt.

Om du inte kan använda Maisa, vänligen fyll i och skicka den bifogade nätblanketten

Eller kontakta Socialhandledning för barnfamiljer per telefon måndag–fredag kl. 9–12. Numret är 09 3101 5454. Svenskspråkig service fås på måndagar.

Besöksadress:
Berghälls familjecenter
Andra linjen 4 C, 1:a vån.
00530 Helsingfors
PB 6450, 00099 Helsingfors stad

På finska kontaktar man socialhandledaren på sitt eget bostadsområde. Socialhandledaren träffar familjer vanligen i deras eget hem.


Broschyr: Socialrådgvning för barnfamiljer (pdf)


Broschyr: Familjestöd - När din familj behöver hjälp och stöd (pdf)10.03.2022 11:29