Hoppa till innehållet

Familjearbete för romer

Familjearbetet för romer är målinriktat och planmässigt familjearbete för romfamiljer.

Kontaktuppgifter

Åbohusvägen 8 A, 5 våningen, 00930 Helsingfors
PB 7351, 00099 Helsingfors stad

Socialhandledare
Henry Bollström, tfn 09 3107 4141
Unelma Bollström, tfn 09 3107 4142

Arbetsformer
-  Öppen familjeklubb för romfamiljer i huvudstadsregionen
-  Hembesök i klientfamiljer
-  Intensivt familjearbete
-  Kulturtolkning i samarbete med myndigheter och andra aktörer
-  Arbete i skolor, intervention och stöd vid problem med skolgången02.12.2020 17:16