Hoppa till innehållet

Rådgivningsbyråns psykologtjänster

Målet med rådgivningsbyråns psykologtjänster är att stödja föräldraskapet och barnets utveckling samt upptäcka barnets och familjens problem i en så tidig fas som möjligt och ordna behövligt stöd.

Till klienter vid rådgivningsbyrån och nyblivna mödrar erbjuds kortvariga stödsamtal om föräldraskap och vid lindrig depression efter förlossningen.

Kontaktuppgifter

Svenskspråkiga klienter tel. 09 3106 0979 (ti och to kl. 12-13)
Stängd på sommaren 19.7–1.8.202107.06.2021 11:16