Hoppa till innehållet

Rådgivningsbyråns psykologtjänster

Använd ansiktsmask vid besök till social- och hälsovårdstjänster

Vi rekommenderar att över 12-åringar använder ansiktsmask i alla social- och hälsovårdslokaler.

Läs mer här: Helsingfors - aktuellt om coronaviruset


Målet med rådgivningsbyråns psykologtjänster är att stödja föräldraskapet och barnets utveckling samt upptäcka barnets och familjens problem i en så tidig fas som möjligt och ordna behövligt stöd.

Till klienter vid rådgivningsbyrån och nyblivna mödrar erbjuds kortvariga stödsamtal om föräldraskap och vid lindrig depression efter förlossningen.

Kontaktuppgifter

Svenskspråkiga klienter tel. 09 3106 0979 (ti och to kl. 12-13)02.12.2020 17:17
[Error Message]