Hoppa till innehållet

Ergoterapi för barn

Använd ansiktsmask vid besök till social- och hälsovårdstjänster

Vi rekommenderar att över 12-åringar använder ansiktsmask i alla social- och hälsovårdslokaler.

Läs mer här: Helsingfors - aktuellt om coronaviruset


Vid social- och hälsovårdsverket arbetar två ergoterapeuter för barn. Den ena har ergoterapi för barn med remiss från rådgivningsbyrån och den andra arbetar på foniatriska polikliniken och talterapi för barn.

Ergoterapeutens klienter har svårigheter i åldersenliga grov-, fin- och visuomotoriska färdigheter, visuell gestaltning, sensorisk reglering och lekfärdigheter.

Ergoterapeuten bedömer barnets utvecklingsnivå, ger handledning till föräldrarna och närnätverket samt ger rekommendationer om terapi.

Du hittar ergoterapins kontaktuppgifter här.



02.12.2020 17:17