Hoppa till innehållet

Ergoterapi för barn

Vid social- och hälsovårdsverket arbetar två ergoterapeuter för barn. Den ena har ergoterapi för barn med remiss från rådgivningsbyrån och den andra arbetar på foniatriska polikliniken och talterapi för barn.

Ergoterapeutens klienter har svårigheter i åldersenliga grov-, fin- och visuomotoriska färdigheter, visuell gestaltning, sensorisk reglering och lekfärdigheter.

Ergoterapeuten bedömer barnets utvecklingsnivå, ger handledning till föräldrarna och närnätverket samt ger rekommendationer om terapi.

Du hittar ergoterapins kontaktuppgifter här.17.02.2020 10:15