Hoppa till innehållet

Barnpsykiatri

Serviceområde hela Helsingfors

Barnpsykiatri är en fortsatt vårdplats som är avsedd för Helsingforsbarn under 13 år samt deras familjer.

Familjerna hänvisas till vårdplatsen endast från HUCS barnpsykiatriska enheter. Om förflyttningen överenskoms med enhetens sjukskötare. 

Kontaktuppgifter

Sparbankskajen 2 A, 00530 Helsingfors
PB 8120, 00099 Helsingfors stad

  • Kaisu Toivonen må-ti kl. 12-13, tfn 09 3102 4722
  • Annika Kyrönlahti on-fr kl. 12-13, tfn 09 3102 4696


02.12.2020 17:18