Hoppa till innehållet

Barnpsykiatriska arbetsgruppen

Serviceområde hela Helsingfors

Sparbankskajen 2 A, 00530 Helsingfors
PB 8120, 00099 Helsingfors stad

Den barnpsykiatriska arbetsgruppen är en fortsatt vårdplats som är avsedd för helsingforsbarn under 13 år samt deras familjer. Gruppens arbetssätt är familjecentrerat. Familjerna hänvisas till vårdplatsen endast från HUCS barnpsykiatriska enheter. Om förflyttningen överenskoms med enhetens sjukskötare. 

  • Kaisu Toivonen må-ti kl. 12-13 tfn 09 3102 4722
  • Annika Kyrönlahti on-fr kl. 12-13 tfn 09 3102 4696


06.12.2019 08:56