Hoppa till innehållet

Familjers specialtjänster

Använd ansiktsmask vid besök till social- och hälsovårdstjänster

Vi rekommenderar att alla som har fyllt 12 år använder munskydd i alla social- och hälsovårdslokaler.

Läs mer här: Helsingfors - aktuellt om coronaviruset


 

Rådgivningsbyråernas tjänster, sommaren 2022

Rådgivningsbyråernas telefontjänst betjänar vardagar kl. 8– 12 under perioden 20.6-14.8 på numret 09 310 55530.

Rådgivningsbyråns chatt betjänar kl. 10– 12 under tiden 20.6-14.8. Robottjänsten NeRo betjänar dygnet runt.

Berghälls, Kampens, Nordsjö och Östergatans familjecenter håller öppet vardagar kl. 8–16 under tiden 20.6 -14.8.

Jakobacka rådgivningsbyrå är stängd 27.6 -31.7. Under denna tid betjänar Parkstads råd-givningsbyrå.

Svedängens rådgivningsbyrå är stängd 27.6 -31.7. Under denna tid betjänar Månsas råd-givningsbyrå.

De övriga rådgivningsbyråerna är öppna kl 8-16 under sommaren. Under perioden 20 juni - 14 augusti betjänar rådgivningen havande mödrar och upp till tvåå-riga barn samt utför andra nödvändiga kontroller.

Specialtjänster för barnfamiljer

Följande av specialtjänsterna för familjer är stängda 18–31 juli:
• Rådgivningsbyråernas psykologtjänster
• Parterapin
• Familjerådgivningsbyrån
• Logopedi för barn
• Terapeutiska arbetet med spädbarnsfamiljer

Helsingfors social och hälsovårdstjänster sommaren 2022: hel.fi/sotesommar

 

Familjers specialtjänster omfattar bland annat socialhandledning, familjearbete för romer, talterapi och ergoterapi för barn.

Du hittar mer information om specialtjänsterna här:

Socialrådgivning för barnfamiljer

Socialhandledning

Familjearbete för romer

Talterapi

Ergoterapi

Rådgivningsbyråns psykologtjänster

Terapeutiskt arbete med babyfamiljer

Barnpsykiatri


23.06.2022 11:42