Familjearbete och hemservice

Hemservicen för familjer strävar att identifiera och förebygga barns, ungdomars och familjers eventuella problem och att hjälpa i eventuella problemsituationer i en så tidig fas som möjligt.

Målet är att främja familjens förmåga att klara sig i vardagen och en sund uppväxt och utveckling hos barn genom diskussioner, handledning och gemensamma aktiviteter utgående från familjens egna resurser.

Familjearbetet för barnfamiljer erbjuder stöd, handledning och rådgivning för familjer med barn under skolåldern eller små skolbarn.

Kontakta socialhandledaren i ditt eget bostadsområde för att ansöka om tjänsten. Socialhandledaren träffar familjer i regel i deras eget hem.

Familjearbetet för romer är målinriktat och planmässigt familjearbete för romfamiljer.DELA
23.06.2016 13:08