Hoppa till innehållet

Familjerådgivning


Uppfostrings- och familjerådgivningen är avsedd för i Helsingfors bosatta barn och unga i 0–17 års ålder och deras familjer. Familjerådgivningen hjälper i frågor angående barnets utveckling och fostran, vid problematiska familjesituationer och i kriser som drabbat barnet eller familjen. Den svenska arbetsgruppen vid familjerådgivningen betjänar familjer i hela Helsingfors.

Svenskspråkig familjerådgivning

Svenskspråkig service för hela Helsingfors.

Du kan ansöka om tjänsten hos socialrådgivning för barnfamiljer, tfn 09 3101 5454 må-fr kl. 9-12 eller via Behöver hjälp-knappen. Den svenskspråkiga telefontjänsten svarar måndagar kl. 9-12. Om du redan är klient och vill avboka din mottagningstid, vänligen kontakta din egen kontaktperson.

Andra linjen 4 C, 3:e vån., 00530 Helsingfors
Karta och trafikförbindelser
PB 6450, 00099 Helsingfors stad
Tfn 09 310 42751

Ledande psykolog Eva Bützow-Uoti, tfn 09 3104 4959

Broschyr: Familjestöd - När din familj behöver hjälp och stöd (pdf)


Finskspråkig familjerådgivning (information på finska)07.09.2022 15:02