Suoraan sisältöön

Familjerådgivning

Uppfostrings- och familjerådgivningen är avsedd för i Helsingfors bosatta barn och unga i 0–17 års ålder och deras familjer. Familjerådgivningen hjälper i frågor som hänför sig till barnets utveckling och fostran, i problematiska familjesituationer och i kriser som drabbat barnet eller familjen. Den svenska arbetsgruppen vid familjerådgivningen betjänar familjer i hela Helsingfors.

Enheterna för familjerådgivning:DELA
22.03.2018 11:01