Hoppa till innehållet

Familjevård

Använd ansiktsmask vid besök till social- och hälsovårdstjänster

Vi rekommenderar att över 15-åringar använder ansiktsmask i alla social- och hälsovårdslokaler.

Läs mer här: Helsingfors - aktuellt om coronaviruset


Familjevården syftar till att ge barnet individuell omvårdnad och vård, långvariga människoförhållanden och ett tryggt hem. Under placeringen har barnet rätt att hålla kontakt med sina anhöriga. Fosterfamiljerna samarbetar med barnets födelseföräldrar och olika myndigheter.

Mer information

- Instruktioner för familjevård (pdf)

-  lasten.perhehoito@hel.fi      
-  Familjevårdens samarbetspartner är bl.a. Pesäpuu ry  ja Perhehoitoliitto02.12.2020 17:53