Suoraan sisältöön

Socialarbete inom öppenvården

Socialarbetet inom öppenvården är avsett för barn, barnets föräldrar eller andra vårdnadshavare i situationer där barnets rätt till en trygg och stimulansrik uppväxtmiljö, balanserad och mångsidig utveckling och särskilt skydd inte förverkligas eller det är skäl att misstänka att rätten inte förverkligas.

Socialarbetaren söker alternativa lösningar tillsammans med klienten, ordnar stödåtgärder och service, följer upp hur åtgärderna förverkligas och bedömer deras effekt.

Barnskyddsanmälan
till verksamhetsenheten i det egna bostadsområdet eller på telefonnumret 0206 96006 utanför tjänstetiden.06.12.2019 09:00