Hoppa till innehållet

Socialarbete inom öppenvården

Använd ansiktsmask vid besök till social- och hälsovårdstjänster

Vi rekommenderar att alla som har fyllt 12 år använder munskydd i alla social- och hälsovårdslokaler.

Läs mer här: Helsingfors - aktuellt om coronaviruset


Socialarbetet inom öppenvården är avsett för barn, barnets föräldrar eller andra vårdnadshavare i situationer där barnets rätt till en trygg och stimulansrik uppväxtmiljö, balanserad och mångsidig utveckling och särskilt skydd inte förverkligas eller det är skäl att misstänka att rätten inte förverkligas.

Socialarbetaren söker alternativa lösningar tillsammans med klienten, ordnar stödåtgärder och service, följer upp hur åtgärderna förverkligas och bedömer deras effekt.23.12.2020 13:39