Hoppa till innehållet

Malms barnhem

Ladugårdsvägen 7 A 23, 00700 Helsingfors
Karta och trafikförbindelser
Tfn 3107 3428
Fax 3873 612
Direktör Sari Hämäläinen, tfn 09 3107 3428
Byråsekreterare Leena Ritvanen, tfn 09 3105 9200
Psykolog Marina Repina-Poutiainen, tfn 09 3107 3429

Malms barnhem tillhandahåller rehabiliterande vård för omhändertagna barn och ungdomar i skolåldern. I barnhemmets fem enheter finns plats för sammanlagt 44 barn. Fyra av enheterna har två småhem för fyra barn och en enhet har två småhem för fem barn. Dessutom har barnhemmet två boendeträningsbostäder för ungdomar, där ungdomar som håller på att bli självständiga kan öva eget boende och vid behov återkomma till barnhemmet.

Malms barnhem följer en uppfostringsansvarsmodell enligt vilken vården och uppfostran av barn sker i samarbete med föräldrarna, närnätverket, barnhemmets personal och det övriga nätverket som deltar i att vårda och uppfostra barnet.06.12.2019 09:06