Suoraan sisältöön

Barnskydd

Barnskyddet har till uppgift att säkra barnens rättigheter och att stöda föräldrar och andra vårdnadshavare i uppfostringsuppgiften. I första hand strävar man att ge barn och unga möjlighet till att växa upp och utvecklas i sitt eget hem.

Barnskyddet har en lagstadgad plikt att agera om barnets bästa detta förutsätter.

Alla barn har rätt till:
-  en trygg och stimulansrik uppväxtmiljö
-  balanserad och mångsidig utveckling
-  särskilt skydd.

Barnskyddets jour och svenska teametDELA
24.10.2017 11:35