Suoraan sisältöön
A A A

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL har meddelat att det ordnar en politisk strejk den 22–23 oktober. Strejkåtgärderna riktar sig särskilt mot kultur- och fritidssektorn samt mot Servicecentralen Helsingfors verksamhet, vilket innebär att strejken får konsekvenser också för övriga sektorer. Strejken har stor inverkan på de tjänster som tillhandahålls av stadens sektorer och affärsverk.

Läs mera »

Borgmästarna

Från vänster: Nasima Razmyar, Pia Pakarinen, Anni Sinnemäki, Jan Vapaavuori och Sanna Vesikansa.

Läs mera »

Helsingfors ska bli världens bäst fungerande stad

Helsingfors är för ett gott liv. Stadsstrategi 2017–2021.

Läs mera »

Budget 2019

Borgmästarens budgetförslag för 2019.

Läs mera »

Närtjänsterna presenteras på stadsdelarnas sidor

På de nya stadsdelssidorna presenteras bland annat nyheter från närområdet, lokala tjänster, gatuarbeten och återvinningsstationer.

Stadsdelar »

Bli företagare i Helsingfors

NewCo Helsinki betjänar nya företag och tillväxtföretag genom att erbjuda såväl statliga och kommunala tjänster som tjänster inom den privata sektorn på ett och samma ställe.

Företagsrådgivning och företagstjänster »

Nytt i Helsingfors

Helsingfors byggs ut livligare än någonsin. Helt nya områden får bostäder, verksamhetslokaler, daghem, skolor, parker, friluftsstråk och gator.

Läs mera »