Hoppa till innehållet

Stöd i vardagen

Använd ansiktsmask vid besök till social- och hälsovårdstjänster

Vi rekommenderar att alla som har fyllt 12 år använder munskydd i alla social- och hälsovårdslokaler.

Läs mer här: Helsingfors - aktuellt om coronaviruset


På denna sida finns kort information om vilka tjänster som erbjuder stöd i vardagen för äldre. På Seniorinfos webbsidor hittar du ytterligare information om tjänsterna.

Bedömnings- och rehabiliteringsperiod

Under bedömnings- och rehabiliteringsperioden bedöms klientens kognitiva, psykiska, fysiska och sociala handlingsförmåga. Under bedömningsperioden görs ett hembesök för att bedöma hur klienten klarar sig hemma. Huvudsyftet är att rehabilitera klienten så att han eller hon kan bo tryggt kvar i sitt eget hem med hjälp av nödvändiga stödåtgärder.
Mer information om tjänsten.

Dagverksamhet

Dagverksamhet är förebyggande verksamhet som stöder rehabilitering. Den främjar äldre personers handlingsförmåga, mentala förmågor samt sociala relationer. Målet med dagverksamheten är att i första hand stöda klienter med minnessjukdomar och/eller klienter i närståendevård att bo kvar hemma, upprätthålla deras egen aktivitet och förmåga att klara av ett självständigt eller understött liv. Mer information om tjänsten.

Färdtjänst för äldre

Service som stöder rörlighet och som beviljas utifrån socialvårdslagen. Färdtjänsten är en del av stödet för självständigt boende. Tjänsten är huvudsakligen avsedd för äldre som på grund av nedsatt handlingsförmåga inte kan använda kollektivtrafiken ensam eller med en följeslagare. Mer information om tjänsten.27.11.2020 10:29