Hoppa till innehållet

Rådgivning och handledning

Seniorinfo ger information och handledning angående tjänster för äldre som erbjuds vid staden, företag och organisationer. Tfn 09 3104 4556, må–fr kl. 9–15.

Du kan också fråga råd per e-post på adressen seniori.info@hel.fi. Personliga frågor ska alltid ställas per telefon.

Seniorinfos webbsidor hittar du även information om tjänster för äldre.

Du kan kontakta Seniorinfo om du är orolig för ditt minne eller behöver hjälp i vardagen, såsom med boende, uträttande av ärenden eller rörlighet. Låt oss tillsammans fundera på vilka tjänster som skulle passa dig.

Om du redan är klient hos det gerontologiska sociala arbetet kan du ta kontakt direkt med den anställda som betjänat dig. Man blir klient hos det gerontologiska sociala arbetet via en bedömning av servicebehovet hos Seniorinfo.

Det gerontologiska sociala arbetet, det vill säga socialt arbete och socialhandledning för äldre, är förändringsarbete med syfte att stärka de omständigheter som bidrar till de äldres välbefinnande och handlingsförmåga. Arbetet sker i samarbete med klienten och klientens nätverk. Läs mer om tjänsten.16.04.2021 12:45